Har du lyst til å vinne 20 tusen kroner?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Svarer du ja til det spørsmålet? I tillegg til bare svare ja så må også du tilfredsstille disse kravene:
Du må tilhøre eliten i din idrettsdisiplin, samt at du må representere en Drammensklubb / lag / forening. Fortsatt klar for å svare JA?
Formålet med UTVIKLINGSSTIPENDIET er å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst videre på sin idrett – og som har en utviklingsplan og målsetting for egen karriere. Utviklingsstipendiet tildeles etter følgende retningslinjer:
1. Drammen kommune deler hvert år ut minimum to utviklingsstipendier til minst én jente og én gutt. Tildelingene skal være på inntil kr. 20.000,- pr. stipend.
2. Utviklingsstipendiet er Drammen kommunes bidrag til talenter i alderen 15 til 20 år.
3. Betingelsene for tildeling av stipendiet er at utøveren tilhører eliten i sin idrettsdisiplin, samt at utøveren skal representere en Drammensklubb / lag / forening. Utøveren skal primært være bosatt i Drammen, men unntak kan gis. Studenter som midlertidig er bosatt andre steder er fullverdige kandidater.
Søknadsskjema: https://form.jotform.com/80012027375951
4. Stipendiet utdeles for 1 år.
Tidligere stipendiater er fullverdige kandidater ved nytt tildelingsår.
5. Drammen Idrettsråd avgjør hvem som skal motta stipendiet på bakgrunn av innkomne søknader fra byens klubber / lag / foreninger.
6. Drammen Idrettsråd har ansvaret for at klubber / lag / foreninger gjøres kjent med stipendordningen – samt betingelsene for denne.
7. Søknadsfrist for dette året er satt til 15.februar 2018.
8. Overrekkelse av stipendiene skjer i forbindelse med «Gullmiddagen» i Storstua i Rådhuset i Drammen. Det er Drammen bys ordfører sammen med en representant for Drammen Idrettsråd som forestår utdelingen.
Begrunnet og dokumentert søknad SKAL sendes inn på dette skjemaet:
https://form.jotform.com/80012027375951
FRIST FOR INNSENDING 15. FEBRUAR!!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram