Til alle lag, foreninger, grupper og organisasjoner i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Byen Vår Drammen AS har på vegne av 17. mai komiteen i Drammen kommune fått i oppdrag å vurdere interessen for et nytt borgertog i Drammen. I likhet med flere andre norske byer ønsker Drammen å etablere et flott, variert og engasjerende borgertog hvor lag, foreninger, grupper og organisasjoner i byen kan delta.
Et borgertog er et opptog med innhold som kan spenne fra korps, dansere, veteranbiler, hest&kjerre, turnoppvisninger, innvandrerforeninger, sanitetslag, hagelag, ungdomsklubber, idrettsklubber, toppidrettsutøvere, teatergrupper, akrobater, kor, ideelle organisasjoner til vikinglag! Kun fantasien setter grenser!
Vi ønsker et bredt spekter av deltagende foreninger og lag slik at vårt nye folketog blir spesielt, morsomt, variert og ikke minst; at det skal speile mangfoldet og frivilligheten i den flotte byen vår!

Borgertoget vil ha avgang en god stund etter at barnetoget er kommet i mål i byparken, og opptoget vil få en noe kortere rute enn barnetoget.
For å kartlegge hvem som kan være interessert i å delta i byens nye borgertog ønsker vi en 100% uforpliktende tilbakemelding fra dere som mottar denne mailen.
Dette er kun ment for å lodde interessen ute i feltet.
Dere vil senere bli kontaktet med forespørsel om dere har lyst og anledning til å være med.

Svar på de neste fire spørsmålene sendes på mail til: boder@bvd.no
NB! Svarfrist er fredag 6. april 2018
• Kunne dere tenkt dere å være med på Drammens nye borgertog?
• Hva kan deres lag/forening/organisasjon/gruppe tenke dere å bidra med?
• Cirka hvor mange personer vil stille fra dere?
• Hvem er kontaktperson hos dere? (Navn/mail/mobil)

Eventuelt kan dere fylle ut/scanne/sende svararket (i vedlagte invitasjon) til: boder@bvd.no

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram