Skuddsikkert samfunnsbidrag fra DHK.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd, Byen Vår Drammen og Drammen Kommune er storfornøyd med at Toppklubben DHK ønsker å bidra til å styrke Idrett for Alle. DHK vil fungere som prosjektkoordinator for arrangementet.

Søndag 26. august 2018 vil vi igjen samle idretten i Drammen i en stor, felles idrettsløype på «Bystranda». Det blir idrettsleker, aktiviteter og demonstrasjoner fra klubbene. Vi håper på denne måten å nå frem til alle barn fra 6 – 13 år og inspirere til bevegelsesglede i tillegg til at idretten får vist frem mangfoldet og mulighet til rekruttering.

Som toppklubb er det viktig og riktig at vi går foran som gode rollemodeller og bidrar til idrettens samfunnsarbeid, sier Arne Dokken, daglig leder i DHK.

Dokken sier videre at det er et viktig at topp- og breddeidrett finner gode samarbeidsarenaer som kan være med på å inspirere barn og unge til idrettsglede.

Dette er tredje året på rad vi gjennomfører dette samarbeidsprosjektet med et spesielt fokus på å få med dem som ikke er aktive eller medlem av en klubb fra før, sier Marte Bøhm, Drammen kommune.

Målsettingen er å samle alle krefter i den lokale breddeidretten, samt øvrig frivillighet til en stor idrettsfest. At toppidretten nå ønsker å bidra  til å utvikle konseptet er strålende sier Roar Søhus, Drammen Kommune.

Dette arrangementet er i tråd med idrettens utstrakte samfunnsarbeid som Aktive Lokalsamfunn og Inkludering i idrettslag er en del av, sier Janne Cecilie Hafskjold, Inkluderingskonsulent i Drammen Idrettsråd. Hun er veldig fornøyd med at DHK nå ønsker å bidra til dette arbeidet. Videre sier hun  at Drammen idrettsråd har jobbet med inkludering i idrettslag siden 2002,  men det er først nå når det offentlige, frivilligheten og det private( i denne sammenheng Gjensidigstiftelsen) samarbeider om  felles målsetting den virkelige magien skjer !

Aktiv Lokalsamfunn
Aktive lokalsamfunn er nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede

Inkludering i idrettslag
Målsetting om å inkludere flere barn og unge inn i idrettslag i Drammen.

 

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram