Rapport om LAM ordningen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Kulturdepartementet har mottatt en evalueringsrapport om ordningen  Lokale aktivitetsmiddel (LAM). Rapporten viser at ordningen bidrar til økt aktivitetstilbud, til å holde kostnadene ved idrettsaktiviteter nede og til å bygge  under den frivillige innsatsen.

Følg link til rapport:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ordning-for-lokale-aktivitetsmiddel-til-idretten-utjamner-forskjellar/id2610067/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram