Friidrett på Berskaug – innovasjon på Marienlyst

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd (DIR) har behov for å knytte noen kommentarer til at det på nytt er en gryende debatt om friidrettsanlegget på Marienlyst. DIR har ikke endret sitt syn på hva som bør skje med friidrettsbanen på Marienlyst etter at de omstridte boligutbyggingsplanene ble skrinlagt. Vårt syn er tydelig uttrykt i vårt notat «Post Marienlyst – prioriteringer fra Drammen idrettsråd» som ble publisert i Drammens Tidende og Dagsavisen Fremtiden  5.12.2017.

I dette notatet er idrettsrådet tydelige på at det fremtidige anlegget for friidrett i Drammen hører hjemme på Berskaug. Det er mange grunner til det:

– Et nytt komplett anlegg på Berskaug vil bli et moderne friidrettsanlegg som vil være et førsteklasses treningsanlegg, men som også vil være en attraktiv arena for nasjonale og internasjonale mesterskap. Selv om man rehabiliterer Marienlyst, mener vi sjansene er små for at det anlegget blir noe mer enn en ren treningsbane. Utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate gjør at funksjonaliteter knyttet til store arrangementer er blitt sterkt begrenset.

– Et nytt anlegg på Berskaug vil ligge sentralt i fine omgivelser og med god adkomst både for privatbiler, men også i høyeste grad med kollektivtransport.

– Friidrettsanleggene på Berskaug vil også være fremtidsrettet plassert med tanke på at Nedre Eiker blir en del av Drammen i 2020. Da vil det være kort avstand fra utøverne som i dag bor i Nedre Eiker, og hjemmebanen vil bli sentralt plassert i den nye kommunen.

– Friidrettsklubbene i Drammen, Hellas og Sturla, støtter fortsatt helt tydelig opp under Berskaug som fremtidens friidrettsanlegg i Drammen. Planene støttes også av idrettsrådene i Nedre Eiker og Svelvik som sammen med DIR arbeider med å slå seg sammen til et felles idrettsråd i 2020.

DIR håper på en fortsatt god prosess – både politisk og i foreningene – slik at denne arenaen kan realiseres så raskt som mulig. Friidretten er i stadig fremmarsj i Norge, og det ville være klokt at Drammen så raskt som mulig melder seg på for å bli et tyngdepunkt i denne store idretten her til lands.

Ved å flytte friidrettsbanen til Berskaug vil det åpne seg en gedigen mulighet til å etablere et innovativt byanlegg for bred aktivitet på Marienlyst.

DIR mener kommunen, idrettslagene og innbyggerne bør ha som sin ambisjon at Marienlyst blir Norges mest spennende arena for aktivitet midt i byen: – Anlegget skal legge til rette for fysisk aktivitet og bidra til å løse folkehelseutfordringer, motvirke innaktivitet, stimulere til flerbruk og fremme rekruttering til idretten.

– En friplass (liten 200-meters friidrettsbane) vil være sentralt i et slikt anlegg. Friplassen er ypperlig for skolene i området, for mosjonister og for mindre grupper fra organisert idrett. Rundt denne friplassen vil det kunne etableres en rekke andre aktivitetsskapene elementer som vil gjøre gode gamle Marienlyst om til en sprelsk aktør i et spennende bymiljø.

– Nærheten til kollektivknutepunkt og i gang og sykkelavstand fra mange av byens boområder er neppe en ulempe.

Drammen Idrettsråd har som oppgave å skape fordeler for idretten. Med de løsningene som vi beskriver over, mener vi idrettsrådet ivaretar en av sine primære oppgaver. Samtidig løser vi flere andre utfordringer og bidrar til spennende og banebrytende utvikling midt i en flott by.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram