Idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Les mer her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram