Alle barn skal ha rett til å delta i minst en fritidsaktivitet.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I perioden 1 .12 – 24.12 2018 inviterer Drammen Idrettsråd til en stor samfunnsdugnad for at alle barn som ønsker skal få mulighet til å delta i idrett på fritiden. Støtt Solidaritetsfondet med et medlemskap, utstyr eller aktivitetsavgift. Hjelp oss å gi barn og unge trygge og aktive oppvekstsvilkår i aktive lokalsamfunn i Drammen.I Drammen er over 11.000 barn medlemmer i idrettslag. Samtidig vet vi at nesten 3.500 barn lever i såkalte lavinntektsfamilier, hvor mange ikke har råd til å delta i fritidsaktivitet.

Hele 18,6% av barna i Drammen vokser opp i lavinntektsfamilier.

Drammen Idrettsråd og Drammensidretten lanserer derfor Solidaritetsfondet. Fondet skal bidra til at så mange barn som mulig får anledning til å delta i fellesskapet. Vi ønsker ALLEMED! Les mer og følg aksjonen på Solidaritetsfondets Facebookside:  https://www.facebook.com/solidaritetsfondet

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram