Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Stortinget har bevilget 189,4 millioner kroner for 2019 til ordningen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Følgende tre punkter må være oppfylt for at en skal kunne søke:

·         Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2010.
·         Anleggseier må ha søkt om spillemidler og spillemiddelsøknaden må være formelt i orden. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
·         Anlegget må være ferdigstilt. Regnskap og revisorrapport må foreligge da dette er en del av søknadsgrunnlaget. Les mer her.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram