Vi må utvikle Marienlyst for fremtiden

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Debatten om hvordan Marienlyst skal utvikles er stadig en varm potet. Bare den siste uken er området viet betydelig spalteplass i media, og debatten vil på nytt prege Drammen i opptakten til høstens valgkamp. Drammen Idrettsråd (DIR) ønsker ikke å gå hardt inn i politikken av denne saken, men vi ønsker å klargjøre idrettens standpunkt når det kommer til utvikling av dette svært sentrale byrommet.

I vårt notat «Post Marienlyst» fra oktober 2017 er vi tydelige på at friidrettsbanen – både utendørs og innendørs – hører hjemme på Berskaug. Dette standpunktet er rotfestet gjennom bred behandling i idretten og gjennom flere årsmøtevedtak i DIR. I tillegg er de store friidrettsklubbene, Hellas og Sturla, tydelige på at det er Berskaug friidretten ønsker seg. Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning kom nylig på banen med utspillet om å ruste opp friidrettsbanen på Marienlyst i stedet. DIR mener at kun høyst nødvendig vedlikehold må gjøres på Marienlyst, slik at banen kan brukes inntil et nytt anlegg på Berskaug er på plass.

En «ny» friidrettsbane på Marienlyst vil beslaglegge 15.000 av til sammen 19.000 kvadratmeter av disponibelt areal. Det er, så vidt vi har oppfattet, ikke kommet noe kostnadsoverslag på hva dette vil koste. Det vi imidlertid vet, er at et nytt friidrettsanlegg – både utendørs og innendørs på Berskaug – vil ha et finansieringsbehov på mellom 15 og 30 millioner kroner dersom dette blir et interkommunalt anlegg. Vi vil da kunne bygge et friidrettsanlegg for fremtiden – og som idretten ønsker seg mest av alt. Dette støttes også av idrettsrådene i Svelvik og Nedre Eiker.

Ved å flytte friidretten til Berskaug, vil 15.000 kvadratmeter frigjøres på Marienlyst. Dette området vil ligge som et fantastisk innovativt byanlegg for bred folkehelsefremmende aktivitet mellom en potensiell ny Drammenshall og endestasjonen til gondolen Haukåsbanen (begge prosjektene ble lansert forrige uke). DIR mener at friidrettsbanen tar for stor plass dersom man ønsker å kunne utvikle dette området til et anlegg Norge ikke har sett maken til midt i en by. Et anlegg for alle innbyggere som ønsker rekreasjon og aktivitet midt i sentrum.

Drammen Idrettsråd har som sitt fremste mål å skape fordeler for idretten. Vi mener vårt forslag til arealutnyttelse gjør nettopp dette. Og det gjøres i tillegg i miljøsakens ånd.

Hvorfor er vårt standpunkt miljøvennlig? – Haukåsbanen vil føre til mindre bilkjøring til og fra Konnerud. – Konnerud IL er den største leietageren i Drammenshallen. Haukåsbanen vil kunne transportere idrettsfolket på en grønn måte til hallen. I 2019 kjører KILs medlemmer minst 125 000 km til og fra Konnerud til treningsaktiviteter i Drammen sentrum! – Nytt friidrettsanlegg på Berskaug vil føre til mindre trafikkpress i sentrum. Bussforbindelsen til Berskaug er god, og privatbiler til og fra friidrettsanlegget må ikke tvingens gjennom Strømsø.

Hva mener vi så med å etablere et innovativt byanlegg på Marienlyst? Jo, dette anlegget skal legge til rette for fysisk aktivitet og bidra til å løse folkehelseutfordringer, motvirke innaktivitet, stimulere til flerbruk og fremme rekruttering til idretten.  Vi ønsker at anlegget skal inneholde en såkalt friplass (liten 200-meters friidrettsbane). Friplassen er ypperlig for skolene i området, for mosjonister og for mindre grupper fra organisert idrett. Rundt denne friplassen vil vi at lages en rekke andre aktivitetsskapene elementer som vil trigge aktivitet for de fleste aldersgrupper og være et supersentralt rekreasjonsområde om man ønsker en løpetur, eller bare vil gå en luftetur med hunden. Barna vil også digge å bruke dette området til uorganisert lek på fritiden. Nærheten til kollektivknutepunkt, og i gang og sykkelavstand fra mange av byens boområder er bare et pluss.

Vi mener også at det innovative byanlegget svarer opp flere punkter i strategidokumentet «Veivalg i Nye Drammen»: Folkehelse!  Fellesnemda peker på at aktivitetstilbud og møteplasser for barn og unge må prioriteres og etableres der man bor. Man ønsker å jobbe helhetlig med stedsutvikling som tilrettelegger for ulike grupper og som skaper kontakt mellom generasjoner. Fellesnemda ønsker også gode idretts- og friluftstilbud gjennom understøtting fra kommunen, ref aktive lokalsamfunn. Et innovativ byanlegg blir et viktig virkemiddel for et aktivt lokalsamfunn på Strømsø.

Forrige ukes lansering av ny Drammenshall og Haukåsbanen er svært spennende. Dette vil kunne bli to spektakulære konsepter og publikumsmagneter i tillegg til at de tilfører Marienlyst, Strømsø og hele Drammen enorme kvaliteter. Vi mener derfor at vårt forslag om å etablere et innovativt byanlegg der friidrettsbanen nå ligger, vil bygge disse konseptene sammen og skape en helhet på Marienlyst. Sett med våre øyne passer dette som hånd i hanske, og vil bety en bærekraftig utvikling av Marienlyst for flere generasjoner fremover. Dette vil føre til at friidretten vil få en stor fordel, samtidig som fordelen for folk flest og folkehelsen blir ivaretatt på en klok og langsiktig måte.

Per Burud, styreleder                                                Geir Skinnes, daglig leder

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram