Vil DIN klubb påvirke Drammensidretten i årene framover? Da er Årsmøtet plassen der idrettsdemokratiet bestemmer! Møt opp!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2019:

DATO: ONSDAG 3. APRIL 2019
STED: Drammen Ballklubbs klubbhus
START: Kl. 18.00 – Formøte med aktuell informasjon.
Årsmøtet settes kl. 19.00!

Dagsorden ifølge NIFs lover:

 1. Godkjenne de frammøtte representanter.
 2. Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
 3. Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettsrådets årsberetning.
 5. Behandle idrettsrådets regnskap for 2018 i revidert stand.
 6. Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2019-2020 samt drøfte planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 7. Behandle innkomne forslag.
 8. Vedta idrettsrådets budsjett for 2019.
 9. Foreta valg i henhold til NIFs lover i tråd med nedenfor nevnte oppstilling:

Valg:

Fra 2020 dannes det et nytt idrettsråd sammen med Svelvik og Nedre Eiker idrettsråd. Valgene på årsmøtet 2019 vil derfor kun gjelde fram til idrettsrådene i de tre kommunene legges ned og slås sammen til et nytt idrettsråd. Sammenslåingen av idrettsrådene vil skje i februar 2020 slik at det styret som velges på dette årsmøtet vil sitte fram til sammenslåingen.

Forslag til behandling på årsmøtet 2018

Forslag som ønskes behandlet på Drammen Idrettsråds årsmøte 2019 må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtedatoen, dvs. senest onsdag 20. mars.
Send inn deres forslag her: https://form.jotformeu.com/50812176303346

Delta på årsmøtet!

Idrettslagene i Drammen oppfordres til å møte opp på Idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet har de siste årene fått mange nye oppgaver og fordeler stadig flere tilskudd til byens klubber – møt derfor opp og delta i beslutningene!

ÅRSMELDING / REGNSKAP / INNKOMNE FORSLAG:

## Drammen Idrettsråds årsberetning, handlingsplan, revidert regnskap, budsjett og innkomne forslag publiseres på DIRs nettsider senest 1 uke før årsmøtedatoen.

REPRESENTASJON PÅ ÅRSMØTET:

 1. Hvert lag kan stille med 2-5 representanter ut fra medlemstall + 2 ungdomsrepresentanter i alderen 15 – 25 år.
 2. Representantene skal være valgt i lagets årsmøte / ekstraordinært årsmøte – eller i medlemsmøte hvor “valg av representant(er) til Drammen Idrettsråds årsmøte” er satt på sakslista for møtet.
 3. Klubbenes delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4 og DIRs lov §6, dvs. at klubber med 2-3 delegater må ha minst en av hvert kjønn og de med 4-5 delegater må ha minst 2 delegater av hvert kjønn.
 4. Klubber som IKKE har sendt inn elektronisk påmelding av delegater MÅ medbringe ferdig utfylt fullmaktsskjema – underskrevet av ansvarlig person i laget og levere dette ved styrebordet ved ankomst til årsmøtet.

Fullmaktsskjema.

Fyll inn dette skjemaet og send inn navn på deres delegater!

Vi ønsker lagenes representanter vel møtt til årsmøtet!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram