Invitasjon til å delta i Drammen kommunes nye borgertog, 17. mai 2019 (påmeldingsfrist 5. april)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

For over 100 år siden hadde vi et flott borgertog i Drammen på nasjonaldagen! På vegne av 17. mai komiteen i kommunen har Byen Vår Drammen fått i oppdrag å gjeninnføre borgertoget i Drammen. I likhet med flere andre norske byer ønsker komiteen å etablere et flott, variert og engasjerende opptog hvor lag, foreninger, grupper og organisasjoner i byen kan delta. Borgertoget vil bli godt markedsført gjennom avis og sosiale medier, og dette blir forhåpentligvis en stor begivenhet som trekker mange tilskuere langs ruten.

17. mai komiteen ønsker et bredt spekter av deltagende foreninger og lag slik at vårt nye borgertog blir spesielt, morsomt, variert og ikke minst; det skal vise frem mangfoldet og frivilligheten i den flotte byen vår! Dette er også en flott mulighet til å være med og markere det som blir historiens siste 17. mai feiring som «gamle» Drammen. Borgertogets innhold skal spenne fra korps/band, dansere, veteranbiler, hest&kjerre, turnoppvisninger, innvandrerforeninger, sanitetslag, idrettsklubber, hagelag, ungdomsklubber, toppidrettsutøvere, teatergrupper, akrobater, kor, ideelle organisasjoner til vikinglag! Russetoget vil gå bakerst i borgertoget.

Vi vil svært gjerne at nettopp dere deltar i årets parade og den første utgaven av det nye borgertoget. Vi tenker at dere vil kunne tilføre opptoget et innhold som vil begeistre innbyggerne i kommunen. Deltagelse i toget er også en gyllen mulighet til å synliggjøre alt det positive arbeidet dere legger ned gjennom året.

Borgertoget vil ha avgang fra Strømsø klokken 13.00, og opptoget vil ende i nærheten av Bragernes torg. Opptoget skal være ferdig i god tid før de ulike skolearrangementene i bydelene begynner. Prosjektleder/Byen Vår Drammen vil fungere som bindeledd mellom påmeldte lag/foreninger og 17. mai komiteen. Alle vil få god informasjon og oppfølging fra man er påmeldt til borgertoget er gjennomført. Det er viktig at dere ikke legger opp til et altfor ambisiøst innhold. Deltagelse i borgertoget skal kreve minst mulig organisering fra deres side på en ellers travel nasjonaldag. Tenk historie, drakter/kostymer og rekvisitter/utstyr, og bruk gjerne humor!

Vi håper at dere ønsker å bli med på denne historiske begivenheten, og vi ser frem til å høre fra dere.
Ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Link til bindende påmelding: https://goo.gl/forms/QSe6TT511mEgZl6d2
Påmeldingsfrist fredag 5. april.

Beste hilsen

 

Lavrans Kierulf                            Louise Winness Prestgard
Leder 17. mai komitèen       Prosjektleder «Borgertoget», Byen Vår Drammen                                                                                Mobil: 40412730

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram