Solidaritetsfondet deler ut tilsammen kr 143.000

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen Idrettsråd etablerte høsten 2018 Solidaritetsfondet. Fondet har som målsetting å  støtte  barn og unge som står utenfor det ordinære idretts- og fritidstilbudet. Dette er en del av idrettens samfunnsarbeid.

Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i aktivitet på tross av økonomiske barrierer.  Det er nå til sammen sju idrettslag som mottar støtte fra Solidaritetsfondet. Målet er å få med flere idrettslag. Drammen idrettsråd ønsker også å se på et samarbeid med næringslivet. Får vi med oss næringslivet kan dette styrke idretten som samfunnsaktør ytterligere og kampen mot kostander.Idretten skal ikke være et tilbud for de ressurssterke. Idrettslagene tar selv grep for å redusere sine kostnader og tilby aktiviteter som er oppnåelig for folk flest å delta på. »

«Vi kan ikke løse barnefattigdom i Drammen, men vi kan være en bidragsyter for å redusere terskelen for å delta, spesielt for de barn og unge som ikke har rettigheter gjennom det offentlige»,sier Janne Cecilie Hafskjold, Inkluderingskonsulent i Drammen Idrettsråd

Solidaritetsfondet er også i samarbeid med Strømsgodset Toppfotball.

«Topp og bredde sammen om Drammen»

Bilde fra venstre:
Anne Kathrine Eggen( Drammens Sportsdanserklubb), Sondre Bulie(Skiold), Ingvild J Dyve(SIF), Thomas R Løkken(SIF), Sverre Fredriksen(ÅIF) og Espen Patterson(ÅIF), Jørgen Røgeberg(Drafn), Christian N Johansen(KIL), Karianne Hajum(KIL).
ikke tilstede: : Skoger IL

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram