ETABLERING AV STYRE FOR VIKEN IDRETTSKRETS FRA 1. JANUAR 2020: MINORITETSPERSONER

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vi ber med dette om kandidater til å representere minoriteter i det nye styret.  Det skal gis en kort begrunnelse for kandidaturet og CV. Tilbakemelding vil bli fortrolig behandlet og sendes til en separat adresse kun for valgkomitéen.

Vi ønsker styremedlemmer som har tid til å engasjere seg, har god innsikt i idrettspolitikk og idrettsorganisasjonen, god kompetanse på samfunn og politikk generelt, evne/erfaring på strategisk nivå og gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig. Valgkomitéen ønsker et styre som er i balansert ift geografi, kjønn og alder.  Den nye Viken Fylkeskommune vil ha hovedkontor i Sandvika, men idrettskretsens administrasjon vil beholde sine lokaliteter i Akershus, Buskerud og Østfold.

Vi ber om tilbakemelding innen 10 august d.å. til valgkomiteen-viken@idrettsforbundet.no.  Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju 15 august – 5 september.

20. juni 2019,
Valgkomiteen for Viken idrettskrets:

Pål Stenbro                         Tomm Fjærvoll                  Sven Even Maamoen, leder
Stine Bæra                           Lillian Ovell                          Nina Køpke Vøllestad
Gudmund Brekko              Geir Lilletvedt                     Åge Tovan              

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram