Pensjonistene: en sterk og stor ressurs i et aktivt lokalsamfunn.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Fra venstre: Ola Apenes(Drammens Ballklubb), Rune Bugge Persson og Gro Renstrøm Moen(Pensjonsistforbundet Buskerud) , Marianne H Hefte, Maren L Johansen( fysio Drm Kommune), Sissi Hafskjold(Drammen idrettsråd), Karianne Øiseth( Åssiden IF) og Odd Arild Amundsen (Drammens Ballklubb)

Drammen Idrettsråd inngikk i september 2019 en intensjonsavtale med Pensjonistforbundet i Buskerud. Avtalen skisserer hvordan idretten ønsker å samarbeide for å involvere pensjonistene som en aktiv ressurs i lokalsamfunnene. DIR ser på dette som en unik mulighet til å oppnå målsettingen om livslang idrett- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner.  

 «Aktive lokalsamfunn» er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.  Målsetting for prosjektet er «Livslang idrett- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner».

Samarbeidet har startet med prosjektet «Sterk og Stødig» for målgruppen 60+, som er et forskningsbasert treningsopplegg fra NTNU i Trondheim.  I Drammen er det nå 16 treningsgrupper med frivillige instruktører som organiserer trening for eldre en dag i uka 

Vi ønsker å legge til rette slik at de eldre blir en synlig og sterk ressurs i idretten. Det ligger en felles intensjon om å skape «generasjonsmøteplasser» og aktivitet på tvers av generasjoner. Å tilrettelegge for møteplasser og aktivitet i eget lokalsamfunn vil kunne bidra til en aktiv aldring og økt livskvalitet for de eldre samtidig som de bidrar til det samme i sine lokal samfunn.  

Helse blir til der vi bor og lever; i lokalsamfunnet. Nærmiljøet er viktig for helse og livskvalitet gjennom hele livsløpet. Idretten har tatt et stort ansvar i sine lokalmiljøet, dette tilbudet er nå det siste i en lang rekke med tiltak idrettslagene organiserer i sitt nærområde. 

Drammen idrettsråd, Drammen kommune v/ fysioterapitjenesten og Pensjonistforbundet i Buskerud samarbeider nå med Drammens Ballklubb og Åssiden IF om etablering av dette tilbudet. Konnerud IL har allerede et etablert samarbeid om «Sterk og stødig» prosjekt.  

«Livskvalitet sees i sammenheng med helse og lokalsamfunnet mennesker lever i».

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram