Idretten i Drammen inn i ny tid

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Fra 1. januar 2020 går idretten og idrettsrådet i Drammen inn i en ny tid. Det nye Drammen idrettsråd vil bestå av klubbene i nåværende Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Idrettsrådet vil dermed representere i alt 120 idrettslag med ca 30.000 medlemmer. Det betyr at hver tredje innbygger i nye Drammen er medlem i et idrettslag, med andre ord er idretten en betydelig faktor i den nye kommunen.

Dette er da også tiden for en liten oppsummering av det som har skjedd og ikke skjedd i gamle Drammen de senere årene. Anlegg skaper aktivitet. Idrettsrådets jobb å være utålmodig når det kommer til anleggsutbygging. Det er ingen tvil om at idrettsbevegelsen er den største positive bidragsyter til folkehelsa i Norge.

Idretten vil gjerne være med på å utvikle Marienlyst til å bli et innovativt anlegg til glede for hele Drammens befolkning, ikke bare for idretten. Det foreligger ikke noen planer for utvikling av Marienlystområdet fra politisk hold. Jeg frykter at dette flotte området vil bli liggende brakk i mange år framover. Dette medfører også at et nytt og moderne friidrettsanlegg på Berskaug skyves ut på ubestemt tid, et anlegg som vil ligge sentralt i den nye kommunen og som alle de tre nåværende idrettsrådene slutter opp om.

Det har blitt bygget idrettshaller både ved Øren, Brandenga og Fjell skoler. Idretten har via statlige midler bidratt i alt med ca. 12 millioner kroner til disse hallene. Idrettshallene defineres som skoleanlegg, og dermed kommer idretten litt i andre rekke når det kommer til bruken av anleggene. Rektor er i prinsippet idrettshallsjef. Idretten ble da heller ikke ble invitert til åpningen av idrettshallene ved Brandenga og Fjell. Det går dessverre tregt med å få på plass en ny planlagt hall på Konnerud, men den blir iallfall et idrettsanlegg når den kommer. Fotballhallen på Åssiden blir nok en realitet, men det er mange kommunale skjær i sjøen der også. Drammen Arena, som vil erstatte Drammenshallen, er et prosjekt jeg virkelig håper blir realisert.

Kunstis-/kunstgressbanen på Øren har, sammen med hallen, blitt et fantastisk helhetlig anlegg som skaper aktivitet fra morgen til kveld. Konnerud har også fått kunstisbane. Disse banene, sammen med banen på Marienlyst, har gitt bandyfolket bra fasiliteter, både til kamp og trening. De som derimot ikke er fornøyd er ishockey, kunstløp og kortbanefolket. De har tålmodig ventet på ishall i 30 år. Idrettsrådet trodde at det endelig skulle ordne seg i 2019, men den gang ei. En privat investor var villig til å bygge den etterlengtede hallen og drifte den i 30 år med en avtale med kommunen. Det var dessverre ikke godt nok for kommunen.

Den største suksesshistorien har vært Aktive lokalsamfunn. Aktive lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.Her har idretten og kommunen, med økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, jobbet godt sammen og skapt Drammensmodellen, en modell som har fått stor nasjonal interesse. Flere store idrettslag har vært forgangsklubber og har hatt besøk av både statsminister og rikspolitikere. Når Norges Idrettsforbund skal skryte av idrettens samfunnsengasjement, sender forbundet de besøkende til Drammen.  

I idrettsmeldingen, som skal legges fra for Stortinget i 2020, er innledningen viet Drammens Ballklubb og det arbeidet de gjør. Aktive lokalsamfunn som konsept skal videreføres i den nye kommunen, det er det heldigvis tverrpolitisk enighet om. Prosjektets økonomi er skjør, men jeg føler meg sikker på at dette er så viktig for nye Drammen at kommunen vil være garantist for videre drift. Det er da også avsatt midler i kommunebudsjettet for første halvår 2020. I tillegg til DBK er Åssiden, Drafn, Skiold, Strømsgodset IF og Konnerud IL klubber som er sentrale i utviklingen av sine aktive lokalsamfunn. Idrettsrådet har en ambisjon om at flere klubber i den nye kommunen vil samarbeide om å skape sitt eget aktive lokalsamfunn.

Drammen idrettsråd har arbeidet målrettet sammen med Norges Idrettsforbund, Drammen kommune og idrettslagene i Drammen for å inkludere nye grupper inn i idrettens ordinære aktivitetstilbud. Dette for å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Målsettingen er å sette inn tiltak i utsatte bydeler. Tiltakene retter seg mot barn (6-12) og ungdom (13-19) med innvandrerbakgrunn med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Nye Drammen idrettsråd vil være operativt fra 1. januar 2020 selv om det konstituerende årsmøtet blir avholdt 12. februar. Idretten oppnevnte sin egen fellesnemd for å forberede sammenslåingen. De nåværende idrettsrådene har fått signaler fra den nye kommuneledelsen på at det ikke ar avsatt noe økte midler til idretten, og at det ikke vil bli iverksatt noen bygging av anlegg det første året. Det betyr ikke at idretten kommer til å legge seg på ryggen. Idretten vil stå på for å fremme sine saker. Det er nok av oppgaver å ta fatt på i nåværende Drammen og de blir ikke mindre i nye Drammen. Idretten tar sitt samfunnsansvar på alvor. Idrettsbevegelsen er den største frivillige bidragsyter til bedre folkehelse.

Per Burud

Leder

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram