Innkalling til årsmøte i Drammen idrettsråd.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Styret i Drammen idrettsråd kaller med dette inn til årsmøte i Drammen idrettsråd.
Årsmøtet skal behandle forslag om sammenslutning med Nedre Eiker idrettsråd og Svelvik idrettsråd med virkning fra 12.02.2020. I tillegg skal også beretning og regnskap for 2019 behandles. 

Tid:      12.02.2020 kl. 18.00.

Sted:    Kompetansesenteret. Wergelandsgt. 9. 3019 Drammen.

Alle sakspapirer og informasjon publiseres på nettsiden www.drammenir.no senest 29 januar.

Oversikt representasjon:

  • Inntil 200 medlemmer:         2
  • 201 – 500 medlemmer:          3
  • 501-1000 medlemmer:          4
  • over 1000 medlemmer:          5

Bedriftsidrettskretsen kan stille med inntil 12 delegater.

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling ved valg av representanter, jfr. NIFs lov § 2-4. 

Sakliste for årsmøtet

  1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
  2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
  3. Velge dirigent (er), referent (er), samt to representanter til å underskrive protokollen. Velge tellekorps. 
  4. Behandle beretning for 2019
  5. Behandle regnskap for 2019  
  6. Behandle forslag om sammenslutning med NEIR og SIR med virkning fra 12.02.2020, slik at virksomheten i NEIR og SIR slås sammen med DIR (og blir Drammen idrettsråd). (Org.nr. 984695586). 

Link til saksdokumenter og påmelding

NB! Det vil ikke bli utsendt sakspapirer via ordinær postgang.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram