NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet. Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett med retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs. Mange særforbund utarbeider nå retningslinjer for sine idretter, mange av disse retningslinjene er ventet fredag eller mandag.
Drammen idrettsråd ber om at idrettslagene venter med å sette i gang sine aktiviteter til dere mottar retningslinjer fra deres respektive særforbund.

Les mer hos Norges Idrettsforbund.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram