Idretten ber om marginale summer fra kommunebudsjettet. Nå må politikerne innfri løftene.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Av: Arild Nygård, leder Mjøndalen Idrettsforening, Britt Runden, leder IBK, Karianne Hajum, daglig leder Konnerud IL, Morten Bache, daglig leder Ski og ballklubben Skiold, Pia Arnås, leder NOR92, Ruben Broz, leder Eiker Golfklubb, Even Bolstad, leder Solberg SK, Jorunn Tveten, leder Drammens Ballklubb, Erik Thoresen, leder Strømm IL, Espen Bakkenget Erikssøn. leder Åssiden IF, Frode Steen, leder Glassverket IF, Runar Jenserud, leder Svelvik IF, Arne Dokken, daglig leder Drammen Håndballklubb

I forarbeidene til nye Drammen er det gjort gode analyser av hvor viktig frivillig sektor vil være for den nye kommunen og hvordan kommune og frivillighet kan arbeide sammen i fremtiden.
I så godt som alle partiprogram før fjorårets valg er dette tydelig fulgt opp. Arbeiderpartiet sier i sitt program at de vil harmonisere tilskuddene til alle idrettslag i kommunen, og at de gode ordningene vi har i dag skal videreføres og gjøres enda bedre. Høyre vil i sitt program likebehandle halleieavtaler for barn og ungdom til og med 19 år i den nye kommunen, og sier også at lagseide anlegg skal behandles likt med kommunale anlegg.
Til budsjettbehandlingen før nyttår var det av tids- og kapasitetsmessige årsaker ikke mulig for administrasjonen og politikerne til å følge opp forarbeid og løfter. Vi forstår dette.

Ved fornyet budsjettbehandling nå på forsommeren tar vi for gitt at løftene blir realisert. Administrasjonen har meldt om trange rammer, og Covid-19 vil åpenbart svekke kommuneøkonomien. I denne sammenhengen er det bra at idretten kun ber om marginale summer av et budsjett på over sju milliarder kroner. Enda bedre er det at den samfunnsmessige avkastningen på tilskudd til frivillig sektor generelt og idrett spesielt er skyhøy.
Vi er primærleverandør av folkehelse, glede og samhandling i nye Drammen.
Drammen idrettsråd har meldt inn utfordringer på tre ulike områder. Idrettslagene bak dette leserinnlegget representerer bredden av klubber i kommunen. Vi støtter idrettsrådets anbefalinger fullt ut. I kortform:

Driftstilskudd til idretten som kanaliseres via idrettsrådet må økes med 1,6 millioner for 2020 slik at idrettslag ikke kommer dårligere ut enn før kommunesammenslåingen.
Satser for leie av haller og baner må harmoniseres og ulike idretter må likebehandles. Søknader fra klubbene er sendt inn i april og budsjettpost må oppjusteres i forhold til disse.
Anlegg som eies og driftes av klubbene må likebehandles med kommunale anlegg. Administrasjonen må gis fullmakt og midler til å avtale nye grensesnitt med klubbene gjennom 2020. Vil koste noe nå, men samtidig gi kommunen mulighet for svært kostnadseffektiv drift av idrettsanlegg.
Det er selvsagt at rettigheter og forpliktelser for innbyggere i nye Drammen skal være like uansett hvor du bor i kommunen. Like selvsagt er det at lag og foreninger skal likebehandles. Det er et politisk ansvar å sørge for at gjennomføring skjer nå.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram