Drammensidrettens første idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Gengarani Ramanathan

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Gengarani Ramanathan
Alder: 46
Idrettslag: Mjøndalen IF
Roller :
Nestleder i barne -og ungdomsavdeling fotball (utvikllingsavdeling) i Mjøndalen IF
Samfunnskontakt og  styremedlem i Samfunnsutvalget i Mjøndalen IF
Styremedlem i Buskerud fotballkrets der hun blant annet har sittet i  inkluderings -og kvalitetsklubbutvalget.

Og nå den første idrettskontakten i Drammensidretten!

Gengarani er gift, bor i Mjøndalen og har to store barn og en bonus sønn.

Til daglig jobber hun som flyktningkonsulent og markedsveileder i Drammen kommune.

På fritiden er hun opptatt av familie, venner, trening og frivillig arbeid. Gengarani er tydelig på at om man skal lykkes med inkluderingsarbeidet må det synligjøres i lokalsamfunnet. Hun mener det er avgjørende å være en tydelig brobygger mellom idrettslag og familien. «Det å etablere tidlig kontakt, bygge relasjoner og gi informasjon, skaper forutsigbarhet og trygghet», sier hun.

«Det er viktig å formidle verdien av frivillig -og dugnadsarbeid som en inngangsport til å bli kjent med andre. Dette øker muligheten for at flere finner sin plass i idrettslaget og i lokalsamfunnet». Videre mener hun at det må være lav terskel for å informere internt om utfordringer, slik at hele idrettslaget kan jobbe med felles målsetting. «Det å inneha en helhetlig plan, med en tydelig forankring er avgjørende for om inkluderingsarbeidet skal lykkes». Genga Ramanathan.

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi), konsulent for samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter er godt fornøyd med den første idrettskontakten.

«Gengarani har gjennom en årrekke jobbet med inkludering og idrett og har god kompetanse innen dette feltet. Sammen med de erfaringer og den fagkompetanse hun innehar har som flyktningkonsulent, vil hun fylle rollen som idrettskontakt på en glimrende måte.

Jeg er helt sikker på at hun gjennom sin rolle som idrettskontakt vil gjøre en utmerket jobb for barn, unge og deres familier i lokalsamfunnet», sier Janne avslutningsvis.  Drammen idrettsråd ønsker Mjøndalen IF og Gengarani lykke til i videre arbeid.

Ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold, Drammen idrettsråd, om du ønsker mer informasjon om etablering av idrettskontakt i ditt idrettslag.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram