Forsinkelse for etablering av kunstisbanen på Marienlyst 2020/2021

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Isleggingen på Marienlyst kunstisbane vil den kommende sesongen dessverre bli forsinket i 4-6 uker. Dette skyldes at de tre kjølemaskinene som betjener banen må byttes ut før oppstart av sesongen.

Feil på maskinene ble oppdaget i mars under rutinemessig service etter fjorårets sesong, og etter en full undersøkelse av alle maskinene i april ble det konkludert med at det ikke var tilrådelig å starte noen av maskinene igjen.

Finansering av nye maskiner ble besluttet i behandlingen av 1. tertialrapport hvor det ble satt av 12 millioner kroner til utskiftingen.

Nødvendig prosjektering ble gjennomført og anbud lagt ut på Doffin 29. juni med anbudsfrist 8. juli, som er den korteste tillatte fristen. Evaluering av anbud ble gjennomført i juli og oppdraget ble tildelt valgte entreprenør 31. juli.

Kjølemaskiner er spesialmaskiner som lages på bestilling og leveringstiden på maskinene er 14 uker. Entreprenør har levert en fremdriftsplan som tilsier ferdigstillelse av anlegget til uke 50. Drammen kommune vil derfor varsle brukerne om forsinkelsen og vil islegge Marienlyst så fort anlegget er ferdigstilt.

I perioden 24. oktober til 14. desember vil Drammen kommune fordele aktiviteten på de øvrige isbanene i kommunen.

Drammen kommune beklager de ulempene dette medfører for brukerne av kunstisbanen.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram