Vil du skape en møteplass for ungdommer i ditt lokalmiljø?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner for å støtte organisasjoner som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for ungdom. Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet.

Det er et dokumentert behov for flere møteplasser for ungdom over hele landet. Det ønsker Gjensidigestiftelsen å gjøre noe med.

– Alle barn og ungdom har rett til en aktiv fritid, et sted å møte venner og føle seg inkludert, sier Ingrid S. Ekeberg som er kundevalgt i Gjensidigestiftelsen for område Buskerud.

Vi håper mange lokale lag og foreninger vil søke, gjerne i samarbeid med andre, eksempelvis kommuner og andre organisasjoner, forklarer Ekeberg.
 

Hvem kan få støtte

Lokale lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte. Frivilligsentraler kan også søke. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.
Lokalene
 som etableres eller videreutvikles, skal gi muligheter for aktiviteter med gratis inngang og skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Planlegging og gjennomføring av prosjektene skal skje i samarbeid med ungdom.


Stedet skal ha regelmessige åpningstider og være åpent hele året. Det må foreligge en godkjenning fra huseier og en plan for driften og vedlikeholdet av stedet.  Tiltak som også åpner for at andre målgrupper kan benytte lokalene blir prioritert, forklarer Ekeberg.
Les mer på Gjensidigestiftelsens nettsider – www.gjensidigestiftelsen.no

Vi har lagt ut informasjon om søknadsordningen på våre nettsider, hvor det også ligger kriterier og krav til hva som må med i søknaden, forteller Ekeberg. Søknadsfristen er 15. september.

Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no Kontakt: Ingrid Sand EkebergFacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram