En idrettskontakt med «Ekte kjærlighet for Gulskogen»

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Kim Jeppe W Karlsen

Alder: 31

Idrettslag: Strømsgodset Idrettsforening

Rolle(r) i idrettslaget:Samfunnsutvikler & nå Idrettskontakt

 Han er også tidligere sportslig leder i Ski og Ballklubben Skiold og leder av IFO i samme idrettslag.

Kim Jeppe har lang og bred erfaring i å jobbe med barn og unge, blant annet flere år på Rødskog og Gulskogen skole. Han har også erfaring fra Oslo på Lilleborg skole som base og AKS – leder.

Til daglig jobber Kim Jeppe som samfunnsutvikler på Gulskogen i prosjektet:

                                        «Ekte kjærlighet på Gulskogen.

Dette er et samarbeid mellom skole og idrettslag om fysisk aktivitet i skolen, i tillegg til lavterskel -og gratistilbud for barn og unge i kommunedelen Gulskogen.

Han beskriver seg selv som en aktiv mann, både innenfor fotball, bandy og tennis. Dette er noe han i dag bedriver på hobbybasis.

Kim Jeppe er tydelig på viktigheten av at klubben har en representant som er synlig i lokalmiljøet. En trygg og aktiv rollemodell som alle barn og unge kjenner til.

«Her kan jeg som idrettskontakt være til god hjelp, da jeg er tilknyttet begge skolene i lokalmiljøet. Vi ønsker at alle barn som ønsker å være i klubben skal få muligheten og den informasjonen de trenger.»

«Det er viktig at klubben har et godt samarbeid med skolene i lokalmiljøet».

«Gjennom gjensidig kommunikasjon kan man lettere fange opp og få inntrykk av hvem som kanskje trenger støtte og hjelp. Jeg tenker på utfordringer som blant annet språk og økonomiske barrierer». Kim Jeppe

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, er glad for at Strømsgodset IF og Kim Jeppe Karlsen ser fordelen i å etablere idrettskontakt i sin klubb.

Hun trekker spesielt frem erfaringen Karlsen har fra skole, i tillegg til hans idrettsbakgrunn.

«Det å ha med seg erfaring fra både skole og idrett gir Karlsen og ikke minst lokalsamfunnet en klar fordel i videre arbeid.

At Kim Jeppe er en raus og aktiv rollemodell som barn og unge lett kan se opp til, hersker det lite tvil om.  Strømsgodset IF og skolene i lokalsamfunnet har allerede god erfaring i å samarbeide. At han ikles rollen som idrettskontakt er bare et pluss, da han allerede er godt kjent i lokalsamfunnet på Gulskogen» Janne Cecilie Hafskjold.

Drammen idrettsråd ønsker Strømsgodset IF og Kim Jeppe Karlsen lykke til i videre arbeid!!

Ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold, Drammen idrettsråd, om du ønsker mer informasjon om etablering av idrettskontakt i ditt idrettslag

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram