Ski- og ballklubben Drafn med ny idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn:Jørgen Røgeberg

Idrettslag: Ski-og ballklubben Drafn

Alder:29

Rolle(r) i idrettslaget:
Jørgen sitter som medlem i hovedstyret og fotballstyret. Han har påtatt seg rollen som sportslig leder i klubben og nå ansvaret som idrettskontakt.

Jørgen har også vært en aktiv pådriver i etableringen av Aktive lokalsamfunn.

 «Full fart i Strømsåsen» er et prosjekt hvor Drafn, sammen med skoler og barnehager bidrar til økt fysisk aktivitet for barn og unge i hele Strømsåsen.

Han har lektorutdannelse , i tillegg til å ha studert statsvitenskap. Til daglig arbeider Jørgen som saksbehandler i NAV Familie,samt med pensjonsytelser i Drammen.

På fritiden går mye av tiden med til Drafn, med alt det inneholder fra allidrett til seniorfotball.

«Jeg er veldig stolt av klubben min. Vi har kommet «back on track» med masse aktivitet for barn- og unge, etter flere år uten et eneste barnelag», uttaler Røgeberg.
Utover fotball, liker han å holde seg i aktivitet med blant annet bandy, ski, golf og trening på lavt nivå.

Jørgen er klar på at tilstedeværelse og synlighet i lokalmiljøet er viktig.

 «Jeg ønsker å være et bindeledd mellom de som har behov, og tilbudet idrettslaget har. En idrettskontakt gir idrettslaget «et ansikt» ut til familiene, og bevisstgjør klubben på viktigheten av å bruke ressurser på dette». Jørgen Røgeberg

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, er fornøyd med at nok en klubb ser fordelen av å etablere idrettskontakt i sitt lokalmiljø.

«At Røgeberg til daglig jobber i NAV familie, og kjenner det offentlige systemet fra innsiden er en klar fordel i møte med barn, unge og deres familier.», sier Hafskjold.

Jørgen er allerede er et «kjent ansikt» i sitt lokalmiljø gjennom sine mange roller og sine utallige dugnadstimer i grønn klubbdrakt.

«Drammen og Strømsåsen trenger rollemodeller som Jørgen som er med på å bidra til et trygt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge og som går foran som smittespreder for aktivitet- og idrettsglede», sier Hafskjold

Drammen idrettsråd ønsker Ski- og ballklubben Drafn og Jørgen Røgeberg lykke til i videre arbeid!!

Ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold, Drammen idrettsråd, om du ønsker mer informasjon om etablering av idrettskontakt i ditt idrettslag

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram