Nå trenger vi engasjerte innbyggere!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene.

Nærutvalg skal etableres i alle ti kommunedeler og bestå av fire politikere og åtte innbyggere i hvert nærutvalg. Nærutvalgene skal styrke lokalt fellesskap og engasjement. Medlemmene skal møtes fire ganger i året, og bestemmer selv om det skal legges opp til aktiviteter mellom møtene.

«For å få en kommune med aktive lokalsamfunn, er det menneskene som teller. «.

Frist for å melde interesse er 1. oktober.

Følg link til Drammen kommune for ytterligere informasjon om nærutvalg, frister og hvordan du som innbygger kan bidra til Aktive lokalsamfunn i Drammen.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/–na-trenger-vi-engasjerte-innbyggere

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram