«Aktiv på Åssia» med ny idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Rune Andreasen

Alder: 48

Idrettslag: Åssiden IF

Rolle(r) i idrettslaget:
Sportslig utvalg fotball som Fair play ansvarlig
Hjelpetrener for fotball jenter 15
Del av trener-team for fotball jenter 10 og har nå påtatt seg rollen som idrettskontakt.

Til daglig jobber Rune som fysioterapeut ved Solbergelva Fysio- og Manuell Terapi AS.
Han har tidligere vært aktiv innen ski og fotball i DBK. I dag har han stor interesse for ski og friluftsliv.
Mye av fritiden går med til trener oppgaver og frivillig arbeid i Åssiden IF.

Rune ønsker i kraft av sin rolle som idrettskontakt å samarbeide tett med daglig leder i klubben, og opprette god dialog med trenere. Videre ønsker han å synliggjøre sin rolle som idrettskontakt for skolene på Åssiden, som klubben har et tett samarbeid med til daglig.

  «Jeg ønsker å fange opp barn og unge som aldri kommer i kontakt med idrettslag, men som egentlig har lyst». Rune Andreasen

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, er ikke overrasket over at Åssiden IF nå ønsker å etablere idrettskontakt i sitt lokalmiljø

Klubben har i mange år jobbet med idrett og samfunnsutvikling og gjennom prosjektet «Aktiv på Åssia» samarbeider klubb og skoler på Åssiden om fysisk aktivitet i skole til daglig.

I tillegg har Åssiden IF jobbet målrettet med ulike inkluderingsprosjekter, lavterskel- og gratistilbud for barn og unge i sitt lokalmiljø.

At Rune nå ikler seg rollen som idrettskontakt er helt i tråd med klubbens verdier og målsetting om trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge i Aktive lokalsamfunn.

 Samhold, Trygghet og Engasjement er verdier klubben etterlever i praksis!

Hafskjold er tydelig på at inkludering ikke kan kapsles inn som enkeltstående prosjekter, men være en del av en helhetlig strategi med tydelige målsettinger. Like viktig er det at både klubb og samarbeidspartnere har en bred forankring og jobber mot samme mål.

        Drammen idrettsråd ønsker Åssiden IF og Rune lykke til!   
Ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold, Drammen idrettsråd, om du ønsker mer informasjon om etablering av idrettskontakt i ditt idrettslag.           

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram