Forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dette er forskriften formannskapet i Drammen kommune har vedtatt for å begrense spredningen av koronasmitten. Reglene som er skissert i forskriften gjelder fram til og med 1. desember 2020.

§1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a) Treningssentre.
b) Museer.
c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:

a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder. Organisert trening for barn og unge under 20 år er tillatt, men ikke innendørs kamper, turneringer, cuper, stevner o.l. jfr. forskriften § 9. Utendørs arrangementer, inkludert kamper, cuper, stevner mv. er regulert i forskriften § 10.

b) Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år.
c) Tros- og livssynshus. Kun arrangement som nevnt i § 9 første ledd bokstav a og c er tillatt i tros- og livssynshus.
d) Fritidsklubber for barn og ungdom.
e) Biblioteker.
f) Gallerier og annen utsalg av kunst.
g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

Les hele forskriften her: https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram