Aktiviteter for ungdom begrenses ut november!!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt ytterligere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Nå er det tilbud til ungdom i alderen 13 til 19 år som berøres.

Organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år stanses de kommende ukene. Dette medfører at det blant annet ikke er tillatt å gjennomføre aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider og dans, i tillegg til breddeidrett innendørs for ungdommer i tenårene. Også fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det samme gjør kulturskoletilbudet til elever som er over barneskolealder.

I den reviderte forskriften er det også tatt inn en ny paragraf to som omhandler forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter.

Dette er den nye forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune som gjelder fra 17. november 2020 klokken 2400.

§1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 • a) Treningssentre og lignende steder.
 • b) Museer.
 • c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • 1. Skolesvømming for barn og unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere
  • 2. Rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • 3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

Første ledd gjelder ikke:

 • a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn i barneskole eller yngre. Det skal ikke pågå aktivitet for andre på slike steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.
 • b) Aktivitetshaller for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 • c) Tros- og livssynshus. Kun arrangement som nevnt i § 9 første ledd bokstav a og c er tillatt i tros- og livssynshus.
 • d) Fritidsklubber og Drammen kulturskole for barn og ungdom med særskilt behov eller tiltak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Gjennomføring av slike tiltak skal skje i henhold til nasjonale og lokale forskriftsbestemmelser om avstand, munnbind og gruppestørrelser. Fritidsklubber og Drammen kulturskoles ordinære virksomhet skal stenges.
 • e) Biblioteker.
 • f) Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 • h) Nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade i fysikalske institutt o.l. Opptrening/rehabilitering på treningssenter er ikke tillatt, jf. første ledd bokstav a.

§2 Forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter

Det er ikke tillatt med utendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l) for noen.

Det er ikke tillatt med utendørs fritidsaktiviteter eller organisert trening for voksne over 20 år. Dette omfatter blant annet gruppetimer i regi av treningssenter og andre treningsvirksomheter, kamper, cuper, stevner og lignende arrangement utendørs.

Første ledd gjelder ikke:

 • a) Trening med personlig trener utendørs med kun 1 deltaker (pt 1-1).
 • b) Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. Begrensningene for utendørs arrangement etter forskriften § 11 gjelder for arrangement.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktiviteter-for-ungdommer-begrenses-ut-november/

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram