De strengeste reglene og anbefalingene skal følges

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Regjeringen la søndag 3. januar fram nye regler og anbefalinger om smitteverntiltak for å håndtere koronapandemien. I tillegg de nasjonale reglene og anbefalingene har Drammen kommune en lokal forskrift som gjelder inntil videre. Ordfører Monica Myrvold Berg oppfordrer alle innbyggerne til å følge anbefalingene på samme måte som man følger reglene.

Kriseledelsen i Drammen kommune har vurdert de nasjonale reglene og anbefalingene som er presentert. Det er også vurdert om de nasjonale anbefalingene til kommuner med stort smittetrykk fører til behov for å revidere den gjeldende lokale forskriften.

Følgende prinsipper gjelder for håndheving av smitteverntiltakene de kommende to ukene:

  • Der de statlige reglene går lenger enn den lokale forskriften, overstyrer de statlige tiltakene det som er bestemt lokalt.
  • Der de statlige anbefalingene går lenger enn reglene i den lokale forskriften, forventes det at innbyggerne følger anbefalingene.
  • Der de lokale reglene er strengere enn anbefalingene fra nasjonale myndigheter, skal lokale regler følges.

– Dette er ikke tiden for å utfordre smitteverntiltakene som kommer fra myndighetene. Så vi forventer at alle følger de nasjonale anbefalingene, også de som er strengere enn lokale påbud, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

De tre punktene ovenfor innebærer blant annet at det forventes de neste to ukene at ingen går på besøk eller tar imot besøk av andre hjemme, selv om det i Drammen kommunes lokale forskrift er åpnet for at man samles inntil ti personer i en privat sammenkomst. Det er mulig å gjennomføre fritidsaktiviteter utendørs dersom man klarer å overholde minst én meters avstand, men det anbefales at alle innendørs fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes fram til og med 18. januar for alle.

Regjeringen har bedt kommuner og regioner med høyt smittetrykk om å vurdere flere konkrete tiltak. Kriseledelsen i Drammen kommune har vurdert de nasjonale anbefalingene og konkluderer med at det meste av dette allerede er hensyntatt i den lokale forskriften. Det vurderes derfor ikke som nødvendig å revidere forskriften nå, men alle oppfordres altså til å følge nasjonale anbefalinger der disse er strengere enn reglene i forskriften.

Drammen kommune følger smittesituasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger av om det er behov for justeringer i den lokale forskriften.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram