Åpent brev til Drammen Kommune.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Til:

Smittevernoverlege Einar Sagberg og Kommuneoverlege John David Johannesen

Kopi til:
Ordfører Monica Myrvold Berg
Kommunaldirektør Einar Jørstad
Hovedutvalgsleder Mads Hilden

Det vises til brev av 13. januar som også ligger vedlagt samt diverse media oppslag på NRK Buskerud og Drammens Tidende der DIR stiller spørsmål om bruken av idrettshaller som vaksinasjonssteder. For Drammen er det foreløpig pekt på Drammenshallen, Ebbestadhallen, samt gymsalen på Fjell skole. Bruk av disse hallene til vaksinasjon vil ramme veldig mange barn og unge. For Drammenshallen sin del vil minst 1500 barn og unge bli stengt ute fra aktivitet hver uke hallen er stengt.

Vi ønsker å minne om anbefalingen fra Barneombudet:

«Konsekvensene av stengte fritidsaktiviteter kan være store for en del barn. Gjennom fritidsaktiviteter kan barn og unge oppleve mestring og være sammen med jevnaldrende og andre voksne. Dette kan være med å sikre inkludering og gode positive opplevelser i en vanskelig tid. For barn i sårbare situasjoner og barn med særlige utfordringer har det ekstra store konsekvenser at disse viktige arenaene ikke lenger er tilgjengelig,» skriver Barneombudet. Barneombudet ber om at den delen av anbefalingen som gjelder barn og unge under 20 år, ikke videreføres.»

Vi gjentar også følgende fra vårt brev av 13 januar:

Vårt ønske er derfor at man først søker etter andre alternativer, eks tomme bygg eller samarbeid med næringslivet og sivilforsvaret, slik at idrettshallene kan skjermes og brukes til aktivitet for barn og unge.

Hvis ingen av de ovennevnte alternativene kan gjennomføres foreslår Drammen idrettsråd at kommunen vurderer å bruke Fotballhallen på Åssiden som vaksineringssted, denne hallen er foreløpig lite i bruk og hvis vaksineringsperioden vil løpe over måneder vil man også komme over i en tid hvor fotballhallen uansett vil være lite i bruk. Det er oppgitt at det er ca. 50 parkeringsplasser ved hallen.

Så vidt vi kan se virker det ikke som om Drammen Kommune har vurdert andre alternativer.  Vi viser til eksempler fra andre kommuner der man har funnet andre alternativer:

  • Øvre Eiker kommune: Bergans fraflyttede industrilokaler.
  • Bodø Kommune: Ledige industrilokaler
  • Oslo kommune, ledige industrilokaler.

For vår del ønsker å spille inn nedlagte Park Hotel som et alternativ i tillegg de vi allerede har nevnt. På Sundland finnes det også flere egnede lokaler.

Drammen idrettsråd mottar daglige henvendelser, både når det gjelder idrettsarealer som vaksinasjonssted og ikke minst reaksjoner på at regjeringen sist mandag åpnet opp for at ungdomsidretten igjen kan starte opp. Drammen kommune har foreløpig ikke kommet med noen signaler om dette skal settes i kraft i Drammen. Dette skaper naturlig nok mye reaksjon ute i idrettslagene. Det skaper også en del undring at Formannskapet ikke skal møtes før 26 januar. DIR ber om at kommunen vedtar å følge nasjonale retningslinjer så snart som mulig.

Dette tidsperspektivet i forhold til endringer i ungdomsidretten gir ikke ro i idretten. 

NIF hadde i forrige uke møte med Barneombudet vedr. nedstengning av idretten. Barneombudet er veldig opptatt av barn og unges situasjon (se over). Barneombudet anbefalte idretten å be om innsyn i kommunenes begrunnelser og faktagrunnlag som de fatter beslutninger om å stenge anlegg og barne- og ungdomsaktiviteten på. Disse begrunnelsene og faktagrunnlag ønsker Drammen idrettsråd å få tilgang til.

Med hilsen

Drammen. 20. januar 2020.

Per Burud, styreleder (sign)

                                                                                   Geir Vetterstad Skinnes, daglig leder (sign)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram