Nye retningslinsjer for koronatiltak i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

På fredag ble de fleste «lokale» begrensninger opphevet. Det betyr at Drammen nå følger nasjonale regler og anbefalinger:

Nasjonale tiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Barn og unge under 20 år

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Voksne (20 år og over)

Regjeringen anbefaler at alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs for voksne blir utsatt inntil videre. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.

Aktiviteter utendørs kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt.

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner.

Både myndighetenes veileder og idrettens retningslinjer skal følges:

 • Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets overordnede veileder i smittevern for idretten
 • Idretten utarbeider selv egne, mer detaljerte retningslinjer for de enkelte idrettene Idrettsarrangementer
 • Regjeringen anbefaler fortsatt at kamper, cuper, stevner mv. må utsettes (pressemelding på regjeringen.no).
 • De fleste arrangementer vil dermed være i strid med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening. Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

​​​​​​​Se informasjon om regler for gjennomføring av arrangementer på offentlig sted.

Arrangøren skal følge anbefalingene i smittevernveilederen for idrett.​​​​​​​

Nasjonale tiltak

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten:

 • skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand.
 • har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. ​​​​​​​

Antallsbegrensninger i lokaler

Den enkelte virksomhet skal:

 • fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.
 • om nødvendig benytte vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram