Må holde god avstand under fritidsaktiviteter

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er innført en ny lokal forskrift med tiltak mot spredning av koronasmitte. Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge kan videreføres, men for alle utøvere som går på skole med rødt smittevernnivå, må aktivitetene gjennomføres med god avstand.

smittevernveilederen for ungdomsskolene og de videregående skolene skal elevene holde minst én meter avstand på skolen når smittevernnivået er rødt. Idrett og andre fritidsaktiviteter bør gjennomføres i samsvar med de reglene som gjelder i skoletiden.

– Med forskriften som innføres i Drammen kommune nå, er det fortsatt tillatt med både innendørs- og utendørstrening for personer under 20 år. Men det er viktig at idretten og andre fritidsaktiviteter gjennomføres på en måte som ikke øker smittefaren. Det er tillatt å ha treningsgrupper med utøvere fra ulike skoleklasser, men treningene må gjennomføres slik at de som deltar kan holde minst én meter avstand til alle andre og unngå fysisk kontakt. Dette gjelder både mellom utøverne og mellom utøver og trener, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Idrettslagene må også gjøre sine egne vurderinger. I smittevernveilederen for idretten står det at følgende råd og tiltak kan være aktuelle:

  • Minst én meters avstand mellom utøverne gjennom hele aktiviteten.
  • Ytterligere reduksjon av gruppestørrelse.
  • Vurdere midlertidig opphør av aktivitet.

Dersom det innføres rødt smittevernnivå for barneskolene, vil reglene om avstand under fritidsaktivitetene gjelde også for utøvere som går på barneskolen.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram