Sportslig leder med hjerte for barn og unge trer inn i rollen som idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Sondre Bulie
Alder: 29 år
Klubb: Ski -og Ballklubben Skiold

Sondre har vært ansatt i Ski -og ballklubben Skiold i mange år, først gjennom klubbens SFO tilbud, så gjennom sommerskolen til Skiold og har siden 2016 jobbet som Sportslig leder i klubben.

Han er utdannet idrettskonsulent og ergoterapeut og har tidligere jobbet  med mennesker med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse.

Sondre er tydelig på at man må spille hverandre gode, bygge hverandre opp og samarbeide med andre. «Sammen med skolene må vi finne ut av hva som vil være det riktige å gjøre for barnas del, skolenes del og idrettslagets del» sier Sondre Bulie

Han tror også at kunnskaps- og erfaringsdeling med andre idrettskontakter, vil være lærerikt, for å få til et godt samarbeid på tvers av klubbfarger.

  «Der andre ser utfordringer, skal vi forsøke å se muligheter!» Sondre Bulie

Ski og Ballklubben Skiold har gjennom mange år vært en aktiv bidragsyter blant barn og ungdom i sitt nærmiljø, og den tradisjonsrike klubben har i mange år tatt sitt utstrakte samfunnsarbeid på alvor.

Sondre ser frem til å komme i gang og ønsker å bli en dyktig idrettskontakt for Brandengen-, Danvik- og Marienlystområdet!

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, er fornøyd med at Skiold ser fordelen av å etablere idrettskontakt i sitt lokalmiljø.

«At Sondre vil lykke i sin rolle som idrettskontakt, er jeg helt sikker på. Han er en mann med hjerte på riktig plass, kjenner barn og unge i sitt nærmiljø og tør å by på seg selv. I tillegg har han god kunnskap om hele mennesket gjennom sin utdannelse som ergoterapeut. Barn , unge og deres familier er heldig som har Sondre og Skiold på lag», sier Janne Cecilie Hafskjold

Drammen idrettsråd ønsker Ski- og ballklubben Skiold og Sondre Bulie lykke til i videre arbeid!!

Ta kontakt med Janne Cecilie Hafskjold, Drammen idrettsråd, om du ønsker mer informasjon om etablering av idrettskontakt i ditt idrettslag!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram