Drammensidretten med nok en idrettskontakt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formålet med IDRETTSKONTAKT er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Navn: Renate Søderlund Øygard
Alder: 44
Idrettslag: Elvebyen Håndballklubb

 Renate er selv damelagsspiller og har barn på J19 laget. Hun har nå påtatt seg rollen som idrettskontakt for klubben. Hun er utdannet innen helsefag
Hun er gift, har fire barn og mormor til seks. På fritiden liker hun blant annet å strikke og game.

Renate mener at den viktigste utfordringen vi har er å gi næring til mangfoldet, gjennom systematisk inkluderingsarbeid. » Elvebyen Håndballklubb gjør en god jobb, men vi ønsker å jobbe for å bli enda bedre», sier Renate.

Målet er å samarbeide på tvers av bydeler, idrettslag og skoledistrikt

 «Vi har fordelen av å bo i en av Norges mest multikulturelle kommuner, og dét synes jeg vi må jobbe mot å dra veksler på!» Renate S. Øygard

Den tre år gamle håndballklubben retter seg mot lavinntektsfamilier og minoritetsgrupper i Drammen, og har allerede bemerket seg gjennom sitt utstrakte samfunnsarbeid. Hele 42 ulike nasjonaliteter er representert og idrettslaget har flest medlemmer mellom fem og 16 år. Elvebyen Håndballklubb har det siste året økt sin medlemsmasse fra ca 82 til 200 medlemmer og rekrutterer fra hele Drammen.

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, syntes det er spennende å få med seg et idrettslag som jobber med så mange nasjonaliteter. Idrettslaget har overvekt av jenter og jeg håper de kan heie frem noen gode kvinnelige rollemodeller. Drammensidretten trenger kvinnelige rollemodeller med ulik etnisk bakgrunn.

Drammen idrettsråd ønsker Elvebyen Håndballklubb og Renate lykke til med videre arbeid!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram