Et viktig museskritt.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Av:  Per Burud, leder Drammen idrettsråd og Per Fjeld-Olsen, nestleder Drammen idrettsråd

I forarbeidet til «nye Drammen» ble forskjellene på idrettsområdet i de tre opprinnelige kommunene godt beskrevet. 2020-budsjettet for den nye kommunen tok ikke hensyn til dette.

Etter inspirasjon fra Drammen Idrettsråd klarte posisjonspartiene ved behandlingen av 1. tertial i juni 2020 å gjøre en tilleggsbevilgning slik at et minimum av likebehandling kom på plass. Det ble innført like leiesatser for barn og ungdom i alle kommunale haller uavhengig av beliggenhet. Idrettslag i gamle Svelvik og Nedre Eiker som leide av private aktører, kom under samme tilskuddsordning som hadde eksistert i Drammen og driftstilskuddet til klubber med aktivitet for barn og ungdom ble identisk i hele den nye kommunen.

Det ville vært tilnærmet skandaløst om man ikke hadde fått disse tiltakene på plass.

Etter behandlingen av 1. tertial 2020 har videre harmonisering stoppet opp. Kommunens driftsbudsjett for 2021 ble satt opp med de samme tallene som ble de endelige for 2020. Investeringsbudsjettet for nye kommunale anlegg er helt begrenset og går tilnærmet i sin helhet til absolutt nødvendig vedlikehold og reinvesteringer. Partienes gode tanker om nye former for samhandling for å bistå klubbene med anleggsutvikling er ikke gjort om til praktisk politikk og bevilgninger.

Økonomiplanen for 2022–2024 er identisk med de triste tallene for 2021.

Under behandlingen av tall for 1. tertial i kommunestyremøtet nå i juni ble det dog tatt et viktig museskritt på veien videre. Posisjonspartiene, med heiarop fra Høyre, vedtok at arbeidet med å likebehandle lagseide anlegg og kommunale anlegg skal intensiveres. I motivasjonen og vedtaket ligger en klar forventning om en tydelig økning av bevilgninger til lagseide anlegg fra 2022. I annen sammenheng i samme møte ble det fra talerstolen meldt at rådmannen er i utmerket stand til å se, høre og lese. Med dette, en forventning om at rådmannen tar motivasjonen for vedtaket med seg inn i arbeidet og gjør politikernes behandling enkel.

Likebehandling av kommunale og lagseide anlegg vil koste penger. Drammen Idrettsråd oppfordrer kommunen til en raus tilnærming. La oss bli ferdige med denne saken og komme videre i felles utvikling av Drammen. Ikke la dette gnagsåret få utvikle seg videre. Sørg for at klubber med anlegg som nærmest tilfeldigvis ikke er i kommunalt eie (så som Consto Arena og kunstisbanen i Solbergelva) får bistand til å holde anleggene åpne og i god stand. I hele kommunen har vi klubber som på frivillig basis drifter anlegg med entusiasme og engasjement. Verdien av anleggene og frivilligheten er naturlig nok ikke mindre for kommunen enn om de samme skulle vært driftet av kommunen.

Og så var det dette med nye anlegg. Rundt om i kommunen har klubber gryteklare prosjekter som raskt kan realiseres til innbyggernes beste. Marginale tilskudd fra kommunen vil utløse statlige spillemidler, penger fra næringslivet og lokal dugnadskraft. I sist kommunestyremøte klarte posisjonspartiene, etter inspirasjon fra Høyre, så lett som bare det å omdisponere 3 millioner til et nytt idrettsareal på Åssiden som massivt vil avhjelpe situasjonen for flere idrettslag i kommunen.

Likeså lett bør det være umiddelbart å finne 1 million til Birkebeineren slik at de kan fullføre 1 kilometer ny lysløype på Årbogen. Beløpet utgjør 15 prosent av hva det koster å bygge ett rom på det nye sykehjemmet. I denne sammenhengen gir 1 kilometer ny lysløype ord som folkehelse og helhetstenkning innhold og mening.

Drammen Idrettsråd har tillit til at politikere og administrasjonen følger opp vedtaket gjort i siste kommunestyremøte. Om nødvendig bidrar vi hver dag fram til budsjettbehandlingen for 2022 for endelig å lande problemstillinger som var kjent lenge før nye Drammen så dagens lys.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram