Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd er i dialog med Drammen kommune om samarbeid rundt flyktningsituasjonen i Ukraina og hvordan dette vil påvirke kommunen.

Drammen idrettsråd ønsker å bidra til at ukrainske barn og unge som ankommer Drammen, raskt mottar tilbud om aktivitet i det lokalmiljøet de bosettes i.

Drammen kommune har pr nå ikke oversikt over antall, alder, ankomsttidspunkt eller lengde på opphold. Det er foreløpig en uoversiktlig situasjon for alle kommuner i Norge, også Drammen kommune. Det etableres nå mottakssentre flere steder i landet. De fleste som kommer fra Ukraina er kvinner og barn

Drammen idrettsråd og Drammen kommune vil ha løpende dialog fremover om flyktningsituasjonen i Drammen, slik at idrettens innsats blir målrettet og hensiktsmessig.

DIR oppfordrer allerede nå idrettslag i Drammen om å forberede og tilrettelegge for å inkludere barn og unge fra Ukraina.

Hva kan idrettslag bidra til for at barn og unge raskt inkluderes i aktivitet i sitt lokalmiljø:

 • Lavterskel og gratistilbud som for eksempel åpen hall.
 • Inkludere i etablerte idrettstilbud som allidrett, fotball, håndball, dans etc
 • Benytte idrettskontakt som bindeledd
 • Benytte «Bli med» brosjyren på Ukrainsk
 • Samarbeid med skole, FAU
 • Utlånsutstyr
 • E-sport som sosial inkluderingsarena
 • Ungdom støtter ungdom
 • Frivillige trygge voksenpersoner i idrettslaget. (Det er i hovedsak kvinner som ankommer).
 • Finnes det frivillige, foreldre, voksenpersoner i idrettslaget som snakker ukrainsk/russisk?
 • Samarbeid med allerede etablerte andre frivillige organisasjoner
 • Samarbeid mellom idrettslag

Idrettens rolle er først å tilrettelegge for gode inkluderingsarenaer og skape idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i en vanskelig situasjon.

Det er foreløpig ikke bevilget statlig økonomisk støtte til dette arbeidet, men det antas at det vil komme på plass noe om kort tid.

Drammen idrettsråd holder Drammensidretten løpende orientert om situasjonen.

«Bli med» brosjyren på ukrainsk.

 Den kan lastes ned her: 16_22_nif_bli-med_brosjyre_ukrainsk.pdf (idrettsforbundet.no)

Det ligger også verktøy og filmer i linken som kan benyttes i inkluderingsarbeid.

Verktøy og filmer (idrettsforbundet.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram