Verdens aktivitetsdag ble feiret med idrett- og aktivitetsglede for over 2000 Drammensere fra 0-100 år!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dugnaden for å redusere ensomhet og utenforskap ble sparket i gang i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag i de fleste kommunedeler i Drammen i mai.

Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammensidretten, Pensjonistforbundet Buskerud og øvrig frivillighet satte fellesskap, samhold og fysisk aktivitet på kartet.

Målet var å så det lille frøet og inspirere til at fysisk aktivitet skal være lystbetont og moro. Unge og eldre har mye å lære av hverandre og det å møtes på tvers av generasjoner er med på å inspirere til å prøve ut nye aktiviteter og samtidig skape gode sosiale møteplasser.

Verdens aktivitetsdag og frivillighetens år 2022 ble feiret med et mangfold av aktiviteter rundt i de ulike kommunedelene for over 2000 innbyggere i Drammen.

Hele livsløpet med alle generasjoner ble feiret med aktiviteter som boccia, lynsjakk, 60 meter, nappe hale, stafetter, bueskyting, speiding, kampsport, crocket, fotball, hinderløyper, lek og bevegelsesglede for store og små. 

Barn fikk mulighet til å «adoptere» besteforeldre. Ungdom bisto som aktivitetsledere og gode rollemodeller, volleyballdamene på Gulskogen serverte forfriskninger. Ansatte fra skolene var i sving og Pensjonistforbund Buskerud, lokale pensjonistforeninger og Sanitetsforeningen deltok med iver og lyst.

Toppidrettsutøvere som Haldor Stenevik, Johan Hove og Emma Kirkeberg Mørk satte en ekstra spiss på dagen.

Dagen ble flere steder avsluttet med invitasjon til å se fotballkamp.

«Gjennom å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og skape flere sosiale møteplasser kan vi forhindre ensomhet og utenforskap. Drammen idrettsråd ønske å bidra til et aktivt livsløp», uttaler Per Burud (Styreleder i Drammen Idrettsråd)

Sissi Hafskjold (Drammen idrettsråd) håper at slike arrangement kan inspirere innbyggerne i Drammen til å være fysisk aktive. Et fysisk aktivt liv skaper robuste Drammensere, forebygger sykdom og kan bidra til fellesskapet lenger. Vi må heie på hverdagsaktiviteten, avslutter Hafskjold.

GÅFOTBALL FOR 60+
Strømsgodset Toppfotball i samarbeid med Pensjonistforbundet Buskerud og Drammen kommune inviterer til nyoppstartet senior tilbud 20 juni.

Hafskjold oppfordrer målgruppen 60+ til å møte opp opp til en dag med Gåfotball på Talentgården på Sundland 20. juni 2022 kl. 09:45 – 13:30.

Gåfotball for alle fra 60+ | Pensjonistforbundet

Med en økende andel eldre må det legges til rette for et aldersvennlig samfunn, og for flere friske leveår. Innsatsen må dreies mer i retning av forebygging, og tidlig innsats. Det ligger et stort potensial i flere friske eldre, som kan bidra i både arbeidsliv og i samfunnet ellers, samt bidra til å redusere utfordringene for tjenestetilbudet fremover. – Helsedirektoratet

Betydningen av gode oppvekstvilkår – Helsedirektoratet Folkehelse gjennom livsløpet – eldre – Helsedirektoratet

https://www.dt.no/barna-er-best-pa-aktivitet-kjempegoy/s/5-57-1897491

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram