Informasjon om søknadsfrist spillemidler

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nå er søknadsportalen på www.anleggsregisteret.no åpen for søknader.

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette.

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og/eller fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess.

Husk at også tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes/gjentas hvert år inntil tilsagn er tildelt.

Hvis du er usikker på hva som er gjeldende for din søknad, ta kontakt med kommunen sin kontaktperson.

Følgende dokumentasjon må vedlegges i søknaden:

  • Målsatte tegninger
  • Kostnadsoverslag for prosjektet
  • Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad
  • Dokumentasjon på finansiering av prosjektet
  • Eventuell dokumentasjon av større prosjektkostnader
  • Dokumentasjon på at søker kan bruke grunnen der det skal bygges/rehabiliteres anlegg
  • Behovsvurdering

Leser mer om søknadsprosessen på www.anleggsregisteret.no og  https://www.drammen.kommune.no/tjenester/idrett-friluftsliv/tilskudd-idrett/spillemidler/.

Bestemmelsene endrer seg fra år til år, så det er viktig å sette seg inn i årets bestemmelser.

Link til årets bestemmelser: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2022 (V-0732 B) – regjeringen.no

Minner om at søknadsfristen til Drammen kommune for spillemiddelsøknader er 1. oktober.

Ta kontakt med kontaktpersonen i kommunen tidlig, for veiledning og hjelp i søknadsprosessen.

Arena, kultur, idrett og friluftsliv
Anlegg, idrett og natur

Ingvild Aarland
Rådgiver

Telefon: 917 17 326
E-post: ingvild.aarland@drammen.kommune.no
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
Besøksadresse: Grønland 60, 3045 Drammen

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram