Anleggsundersøkelsen 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som en del av vårt arbeid med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har Drammen idrettsråd hentet inn oppdaterte anleggsplaner og anleggsønsker fra kommunens 116 idrettslag.

Fra klubbene er det meldt inn 80 ulike anleggsbehov. Antallet er noe høyere enn hva som var tilfellet i en tilsvarende undersøkelse som idrettsrådet gjorde i 2020. Med den helt fraværende utviklingen som har vært av nye idrettsanlegg etter kommunesammenslåingen i 2020 akkumuleres det løpende et større og større behov.

Samlet kostnadsramme som er meldt inn er så langt i området 1,5 mrd. Det er ikke angitt kostnad for alle anleggene og de innmeldte størrelsene er ikke kvalitetssikret. Drammen idrettsråd trekker derfor ingen andre slutninger ut av dette enn at anleggsbehovet både i antall og kostnad er betydelig.

Fortsett å lese «Anleggsundersøkelsen 2022»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Velkommen til frivilligbørs 2022

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen frivilligsentraler inviterer til frivilligbørs i Nedre Eiker Samfunnshus onsdag 23.11.22 klokken 17.00.

På frivilligbørs møtes frivillige organisasjoner, offentlige tjenester og bedrifter for å bli kjent med hverandre, knytte kontakter og lage avtaler om samarbeid. Les mer om hvordan dette foregår på https://www.frivilligbors-drammen.no/hva-er-frivilligbors/ eller ta kontakt med en av frivilligsentralene i Drammen ved spørsmål.

3 grunner til at du fra frivillig organisasjon bør delta:

  1. Vis hva dere brenner for i Drammenssamfunnet
  2. Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet uten å gå veien om å søke tilskudd
  3. Bli sett og nå nye på potensielle deltakere, medlemmer, frivillige eller publikum
Fortsett å lese «Velkommen til frivilligbørs 2022»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

MASUD GHARAHKHANI LANSERER NORGE I MITT HJERTE PÅ DRAMMEN BIBLIOTEK FREDAG 14. OKTOBER KL. 19.00.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Som femåring flyktet Masud med familien fra krig i Iran til asylmottak i Norge. I dag er han den nest høyest rangerte etter Kon­gen. Dette er hans historie, som samtidig er en historie om landet vårt.
Den strabasiøse flukten fra Teheran end­te i bygda Skotselv ved Drammen. Her ble familien tatt imot av naboer som brydde seg. Men i bygda fantes det også nynazis­ter. Fortsatt møter Masud Gharahkhani hets fra høyreekstremister.

I denne boka hyller han det Norge som ga ham mulighetene, det demokratiet han er satt til å fremme og det mangfoldet han nå er blitt vårt fremste symbol for.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Når drømmer blir til virkelighet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Torsdag 29. september kl 15.00 var det offisiell overtakelse og åpning av nytt klubb- og bydelshus på Øren. Den etterlengtede dagene ble behørig feiret med , høye stettglass, pølser, kake og blide fjes.

Rektor ved Øren skole, Renate Blomli Winnes fikk æren av å åpne det flunkende nye bydelshuset tett etterfulgt av gratulasjoner fra Stortingspresident Masud Gharahkhani

Han gratulerte også alle innbyggerne på Øren med dagen og håpet at bydelshuset ville bli et komplett livsløpsanlegg.

Fortsett å lese «Når drømmer blir til virkelighet!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

IBK er Krokstadelvas største forening som er godt kjent og respektert i lokalmiljø og næringslivet. Fokuset på utstrakt samfunnsarbeid har gradvis vokst frem de siste årene og de erfarer at dette er en vin-vinn-situasjon både for lokalmiljøet og IBK.

Idrettslaget slutter seg til målsettingen om trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn.

"Den felles forankrende målsettingen i Aktive Lokalsamfunn er forenelig med IBK’s grunnverdier der fysisk aktivitet, glede, helse og sosialt fellesskap står sentralt". Erik Arve(Styreleder IBK)

IBK har besluttet at de nå ønsker å satse på oppstart av modellen Aktive Lokalsamfunn. Dette vil være et springbrett for å utvikle IBK som samfunnsaktør og målsetting om å etablere og utvikle Aktive Lokalsamfunn i Krokstadelva i samarbeid med Eknes, Krokstad og Stenseth skole og barnehager. Det er allerede etablert en styringsgruppe som skal jobbe for å utvikle modellen.

Fortsett å lese «Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

«MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Fra venstre: Eivind Knudsen(Hovedutvalgsleder helse, sosial og omsorg)Janne C Hafskjold(Sissi, Drammen idrettsråd) Styreleder Per Burud(Drammen idrettsråd) Aktivitet og samfunnsutvikler Dina K Skaare Mølmen (Mjøndalen IF) og styreleder Inger Rojahn Opdal( Mjøndalen IF)

Drammen idrettsråd og Drammen kommune kom på helt uventet besøk til Mjøndalen IF midt under gruppeledermøte med gavetildeling for videreutvikling av Aktive Lokalsamfunn.

Mjøndalen IF har en målsetning om at alle barn og unge i lokalsamfunnet skal få mulighet til å delta på idretts- og aktivitetsarenaer som bidrar til inkludering, fremmer fysisk og psykisk helse og legge til rette for trygge og aktive oppvekstvillkår.

Mjøndalen IF med «MIF for alle» samarbeider tett med sine nærskoler Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Veiavangen skole om blant annet fysisk aktivitet i skolen.

Mjøndalen idrettsforening og Veiavangen ungdomsskole har nå et felles mål om å etablere møteplass og miljøkvelder for ungdom i både skole- og idrettslokaler.
Sammen ønsker de å gi ungdommene en helhetlig, sosial arena for å knytte relasjoner på tvers av alder, klassetrinn og sosial tilhørighet. Her vil det jobbes for et bredt spekter av aktiviteter på ungdommenes premisser.

«Mjøndalen IF og Veiavangen Ungdomsskole ønsker å ta et felles ansvar for ungdom i eget lokalsamfunn».

Fortsett å lese ««MIF for alle»+ skole = Ungdom i Aktive Lokalsamfunn!»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Informasjon om søknadsfrist spillemidler

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nå er søknadsportalen på www.anleggsregisteret.no åpen for søknader.

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette.

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og/eller fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess.

Husk at også tidligere søknader som ikke har fått tilsagn, må fornyes/gjentas hvert år inntil tilsagn er tildelt.

Fortsett å lese «Informasjon om søknadsfrist spillemidler»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Drammen idrettsråd heier på idrettsglede, likeverd, fellesskap og mangfold for alle!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Pride er en feiring av skeiv kjærlighet, en feiring av livsglede og mangfold. Pride feires og markeres over hele verden, og er ekstra viktig i en tid hvor ytringsfriheten og menneskerettigheter er under press.

Lørdag 13.08 feires også Pride med parade i Drammen kl. 14.30. Det vil også bli en egen parade i Svelvik kl 11.00. Drammen idrettsråd oppfordrer Drammensidretten til å delta i markeringen, bidra til å synliggjøre idrettens standpunkt om likeverd og mangfold og tydelig si STOPP til all form for diskriminering.

Sjekk ut hele programmet og hvordan din klubb kan melde seg på: Drammen Pride – 12.-14. august 2022 | Bli med!

«Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.
Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag».- Norges Idrettsforbund

«Idretten har også en vei å gå og vi må anerkjenne at dette er noe vi fortsatt må ha søkelys på og jobbe videre med»- Sissi Hafskjold, Drammen idrettsråd

#STOPP-kampanjen handler om å si #STOPP til all diskriminering i norsk idrett – som blant annet homohets. #STOPP og pride-måned (idrettsforbundet.no)

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram