Ekstrabevilling på 500.000 kroner til hallrefusjonsordningen!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Bystyret i Drammen vedtok under behandlingen av 1. tertial rapporten for 2014 å øke summen til hallrefusjon med kr. 500.000,00. Bystyremøtet ble avholdt tirsdag 17.6.

Vedtakets ordlyd:
Forslag 3.
Posten refusjon halleie økes med kr. 500 000,- slik at kommunen settes i stand til å dekke 80 % av halleien som forutsatt i vedtatt Budsjett- og Økonomiplan. Inndekning skjer gjennom reduksjon av overskuddet..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram