Fornøyd med spillemidler – kritisk til manglende anleggsmoms

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er godt fornøyd med at kulturminister Thorhild Widvey i statsbudsjettet gjennomfører idrettens og Stortingets mål om å fullføre opptrappingen av idrettens andel av spillemidlene til 64 prosent i 2015, sier idrettspresident Børre Rognlien. – Det vil gi over 300 millioner svært tiltrengte kroner til idrettsanlegg og idrettsaktivitet over hele landet. Siden 2012 er økningen som resultat av endringen av tippenøkkelen, på over 600 millioner kroner. Dette er særdeles positivt. Jeg vil gjerne trekke fram at idrettslagene gjennom denne økningen vil bli tilført 120 millioner mer i lokale aktivitetsmidler siden 2012, og vil nå i 2015 motta over 270 millioner kroner til lokal aktivitet, fremhever Rognlien.
Les mer på NIFs hjemmesider.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram