Fra Hallrefusjon til Kapasitetsmodell

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter lang tids drøfting mellom kommunen ved VNI og idretten ved DIR og klubber som eier og drifter egne haller, ble forslag til en ny ordning behandlet i bystyrekomiteen for idrett, kultur og byutvikling den 2/12 2014. Komiteens flertall på 7 (Høyre og FrP) støttet rådmannens innstilling mens de øvrige 5 stemte for et forslag fra Ap om å vedta DIRs innsendte kompromissforslag. FrP fremmet forslag om at det nye tilskuddet til klubber som drifter egne haller skal bli utbetalt med ¼ av det faste beløpet kvartalsvis gjennom året. Dette falt mot 2 stemmer (FrP og V) slik at rådmannens forslag om å utbetale støtten for det enkelte år i januar året etter ser ut til å bli vedtatt. Saken skal vedtas endelig i bystyremøtet tirsdag 16/12. De siste par årene har hallrefusjonen blitt utbetalt i mai-juni mens den i tidligere år ble utbetalt i februar-mars.

Rådmannens forslag fastslår at den 2 år gamle ordningen med at de som leier i kommunale haller betaler 20 % og ikke skal søke om refusjon fortsetter. Videre vil det fortsatt bli en liten refusjonspott (i 2015 på ca. 630.000) til de klubber som leier i private / andre haller.

For tre store og to mindre lags-eide haller foreslo rådmannen opprinnelig å utbetale kr. 280.320,- pr flerbrukshall. Tallet framkom ved å anslå 30 brukstimer i uka i 40 uker og en bruk på 80 % til barn og unge. Dette ville kreve samme bevilgning på 1,85 mill. som bystyret etter to oppjusteringer vedtok utbetalt i 2014. Idrettslagene mener de bør få betalt for aktivitet i 48 uker og 36 timer pr uke samt at 90 % av bruken i hallene er av de < 20 år. Dette ville krevd godt over 450.000,- pr flerbrukshall og en totalpott på nær 3 mill. NOK. Etter oppfordring fra VNI la DIR fram et kompromiss-forslag som ville kreve en utbetaling på ca. 2,4 mill. Dette basert på at klubbene får betalt for 36 brukstimer pr uke i 42 uker og en nyttegrad på 90 %.

Det endelige forslaget fra rådmannen som politikerne nå er i ferd med å vedta er basert på at disse klubbene får utbetalt kr. 344.794,- i driftstilskudd til sin hall (halvparten til Grophallen og Tennishallen). Da er det lagt 32 timer pr uke i 41 uker pr år og 90 % bruk av barn og unge til grunn. Dette medfører at bystyret for 2015 (utbetaling for bruken i 2014) bevilger totalt NOK 2 mill. til dette kontant-tilskuddet og til ovennevnte refusjon for de som trener i private haller..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram