Marienlyst, friidretten og idrettsrådet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det skrives så mangt om dette tema, og vi har bevisst valgt å ikke kaste oss inn i valgkampen. Men etter noen av de siste dagers utspill har vi fått behov for å sende ut en presisering:
Det er gjort et politisk vedtak om disponering av friidrettsbanen på Marienlyst. Idretten i Drammen forholder seg til dette vedtaket og Drammen Idrettsråd har fått mandat fra sitt årsmøte om å forhandle fram en løsning som gir blant annet friidretten i Drammen et fullverdig anlegg for framtidig aktivitet.Drammen Idrettsråd har gjort en god jobb, og har i samarbeid med Drammen kommunes administrasjon, Norges Friidrettsforbund, IF Hellas og IF Sturla arbeidet fram planer for et komplett anlegg på Berskaug. Samarbeidet mellom Drammen Idrettsråd, Sturla og Hellas har vært meget godt.
Vi mener at realisering av friidrettsbane og friidrettshall vil bety et betydelig løft for friidretten i Drammen.

Tor Lau / Karl-Erik Solberg
Styreledere for henholdsvis IF Sturla og IF Hellas

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram