Tilskudd treningsleie!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.
Hvem kan søke?
Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

·         Klubb eller idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund inn under Drammen Idrettsråd
·         Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall, gis støtten til hovedforeningen i klubben.
·         Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller.
·         Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen (eksempelvis ishall).
·         Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
·         Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
·         Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
·         Lag eller foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller (gjelder for de under 20 år).

Hvor mye kan dere søke om?

·         Inntil 80 % av treningsleien for barn og unge med utgangspunkt i kommunale satser. Summene er inkludert ekstrabevilgninger.

Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering).

Søk tilskudd til treningsleie.

Frister og utbetalinger

·         Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
·         Drammen kommune behandler søknaden i april.
·         Pengene utbetales i mai med felles brev med felles oversikt til alle.

Vedlegg til søknaden

·         Dokumenterte treningsleieutgifter
·         Antall treninger
·         Antall medlemmer under 20 år

 Hilsen

Vei, natur og idrett

Marte Bøhm Nordahl
idrettskonsulent
Mobil: 92040948

 

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram