Idrettsforeningen Birkebeineren på lag med Aktive Lokalsamfunn!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

IBK er Krokstadelvas største forening som er godt kjent og respektert i lokalmiljø og næringslivet. Fokuset på utstrakt samfunnsarbeid har gradvis vokst frem de siste årene og de erfarer at dette er en vin-vinn-situasjon både for lokalmiljøet og IBK.

Idrettslaget slutter seg til målsettingen om trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Aktive Lokalsamfunn.

"Den felles forankrende målsettingen i Aktive Lokalsamfunn er forenelig med IBK’s grunnverdier der fysisk aktivitet, glede, helse og sosialt fellesskap står sentralt". Erik Arve(Styreleder IBK)

IBK har besluttet at de nå ønsker å satse på oppstart av modellen Aktive Lokalsamfunn. Dette vil være et springbrett for å utvikle IBK som samfunnsaktør og målsetting om å etablere og utvikle Aktive Lokalsamfunn i Krokstadelva i samarbeid med Eknes, Krokstad og Stenseth skole og barnehager. Det er allerede etablert en styringsgruppe som skal jobbe for å utvikle modellen.

Sammen med skolene er IBK allerede i gang med lavterskel- og gratistilbudet Åpen hall, der MOT elever er engasjert som aktivitetsledere. To ganger i uka oser det av idrett- og aktivitetsglede i Eknes hallen. Idrett- og aktivitetscamp er i støpeskjea og E-sport er allerede vedtatt.


Drammen idrettsråd ønsker både IBK og skolene lykke til med samarbeidet og utviklingen av Aktive Lokalsamfunn i sin kommunedel.

Aktive Lokalsamfunn er en bred politisk vedtatt samarbeidsmodell mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd. Felles målsetting er etablering av Aktive Lokalsamfunn i alle kommunens 10 kommunedeler. Modellen etableres nå i den åttende kommunedelen!

Målsetting for modellen:
 Livslang idretts- og aktivitetsbevegelse på tvers av generasjoner og trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn
Gjennom delmålet i «Aktiv i idrettslag» er målsettingen å inkludere flere  barn og unge i aktivitet og forebygge utenforskap og økonomiske barrierer.

Til sammen utgjør dette hele modellen Aktive lokalsamfunn som er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslag har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne i Drammen kommune.


FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram