Søknad om treningstider i Åssiden fotballhall høsten 2022-vinteren 2023.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Da nærmer det seg sesong for innendørs fotball i Åssiden fotballhall og Drammen kommune sender nå ut søknadsskjemaet som skal benyttes for årets tildeling av halltider.

OBS! Det er en kort søknadsfrist: søndag, 9. oktober, 2022. Det er for at vi skal ha tid til å fordele og informere brukerne om treningstider før oppstart 1. november. Sesongen dere da søker om gjelder for 1/11 – 2022 til 30/4 – 2023.  Hvis noen vil starte før, må dere si i fra i søknadskjemaet. Hver klubb sender en felles søknad for de lagene som skal trene i hallen. Ansvarlig for å søke er sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget til dette.

Ansvaret for fordelingen, vil ligge i Idrettsavdelingen i samarbeid med Drammen Idrettsråd. I etterkant av fristen vil idrettslagene som søker innkalles til et møte hvor det legges opp til at idrettslagene skal samarbeide om å fordele treningstider.

Som i de andre kommunale idrettshallene, vil det være barn og unge som vil ha prioritet med hensyn til kjernetiden (kl. 17-20).

Det er stort press på hallen. Dere må regne med å trene også i helger for å få «kabalen» til å gå opp. Åpningstider, som dere søker på er:

  • Mandag-fredag kl. 16:00 – 22:00
  • Lørdag kl. 08:00 – 18:00
  • Søndag kl. 08:00 – 20:00

Hallen er 40×60 meter og kan deles i to. Det kan søkes om både hele hallen og/eller en av banehalvdelene (bane A eller B).

Prisen er 1050,- kr/time. En halvdel vil koste 525,- kr/t. Det vil bli sendt faktura hver måned etterskuddsvis.

Det vil være nøkkelkort til hallen. Hver leietager vil kunne kvittere ut et kort. Hvor dette kortet kan hentes vil vi komme tilbake med info om.

Når det gjelder søknader på «strøtimer» er det også sportslig leder, eller den som er bemyndiget til å søke, som skal gjøre dette. Dette for å begrense antall henvendelser fra trener og ledere for hver enkelt G/J-seniorlag.

Søknaden vil i år leveres i form av en Excel-fil, men skal inneholde de samme opplysningene som tidligere år. (se under)

Spørsmål angående søknaden eller andre spørsmål om Åssiden fotballhall, bes rettes på e-post til undertegnende: ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no.

Med vennlig hilsen
Ole-Petter Askim Vatne
Rådgiver idrett

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram