JULEHILSEN FRA DRAMMEN IDRETTSRÅD!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Nok et år er på hell, og de fleste av oss er snart klare for juleferie.
Frivilligheten er en av bærebjelkene i samfunnet vårt, selve limet i lokalsamfunnet. Inneværende år har vært utfordrende for flere idrettslag med økte strømutgifter og frafall av frivillighet for å nevne noe. Når færre stiller opp, gjør det breddeidretten og barna våre sårbare. Vi trenger engasjerte og kompetente foreldre som stiller opp. Det er viktigere enn aldri før å ha aktive og interesserte frivillige

2022 har vært frivillighetens år. De frivillige er uvurderlig, og vi må aldri ta dette for gitt. Vi må dra med oss viktigheten av Drammens mange frivillige inn i 2023.

På tross av utfordringer har idrettslag og frivillighet gjort en formidabel jobb for barn og unge og innbyggere generelt.  Drammensidretten har vært lengre fremme i skoa enn de fleste andre kommuner.
Idrettslag og frivillige som hver dag engasjerer seg i lokalsamfunnet og bidrar til å styrke samhold, fellesskap og tilhørighet. Ildsjeler som hver dag bidrar til inkludering, skaper felles møteplasser og spre idrett- og aktivitetsglede til våre felles barn og unge. Drammensidretten har lang erfaring med å tilrettelegge for å inkludere barn og unge, forebygge ensomhet og bidra til at økonomiske barrierer ikke skal være til hinder for deltagelse. Disse erfaringene kommer godt med når vi nå står ovenfor et nytt år.

Idretten er en del av løsningen for at Drammen skal være «et godt sted å leve»!

Tusen takk for den jobben dere gjør hver dag hele året. Dere er god som gull!

Drammen idrettsråd ønsker alle idrettslag en riktig god jul og et godt nyttår.

Idrettsrådet ønsker også hele Drammensskolen med rektorer, lærere og FAU en riktig god jul.

Vi ønsker samtidig hele frivilligheten, Drammen kommune og øvrige samarbeidspartnere en riktig god jul
Vel fortjent juleferie til alle.

Julehilsen fra Drammen idrettsråd

v/styret og administrasjonen.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram