Økonomi som barriere for deltakelse i idrettslag!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Frist for innsending: 1. februar!

Drammen kommune har i mange år vært en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Drammen kommune står ovenfor store fattigdomsutfordringer når det gjelder barn og unge fra lavinntektsfamilier som faller utenfor aktivitet med bakgrunn i økonomiske barrierer. Drammen idrettsråd etterlyser et politisk vedtak som støtter Drammensidrettens utfordringer rundt økonomi som barriere.

Dette er en samfunnsutfordring frivilligheten ikke kan løse alene, men vi skal være en del av løsningen. Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett, og gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. 

 I den forbindelse ønsker Drammen idrettsråd at idrettslag bidrar med relevant informasjon som kan synligjøre utfordringer og gode tiltak idrettslag gjør og som eventuelt kan deles videre.

Følg link for innspillskjema: Økonomi som barriere for deltagelse i idrettslag

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram