Tildeling av ekstramidler for like muligheter til å delta i idretten i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Drammen idrettsråd viser til tidligere sendt brev fra Kulturdepartementet (KUD) datert 12. mai 2023 og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund 26.05.2023 om ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) Det henvises også til idrettsrådets brev datert 28.06.2023 med informasjon til alle idrettslag vedr. tildelingen. Samme informasjon har vært tilgjengelig på våre nettsider, i nyhetsbrev, og i sosiale medier.

Formålet med tilskuddet
Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.
Midlene skal understøtte:
 Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker. 
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Idrettsrådet fordeler midlene i sin helhet i tråd med statlig kriterier. Drammen idrettsråd har drøftet endelig metode med idrettsråd i sammenlignbare kommuner og har i stor grad lagt til grunn samme tilnærming som øvrige.

Styret i Drammen idrettsråd vedtok 3.06.23 lokale kriterier for fordeling av midlene.
15.08.23 vedtok Drammen idrettsråd v/styret en matematisk modell for tildeling og selve tildelingen.

Les vedleggene for å se hvordan midlene er fordelt og hvordan det forventes at de skal benyttes.

Mvh

Drammen idrettsråd

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram