Solidaritetsfondet!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Solidaritetsfondet er idrettens egen ordning og vårt svar på at Drammensidretten tar «økonomi som barriere for deltagelse i idrett» på alvor.

Stadig flere opplever at økonomi er en barriere for å delta i fritidsaktiviteter. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon, med mål om å finne løsningsalternativer i samarbeid med familien.

Lik mulighet for deltagelse
Solidaritetsfondet skal gi mulighet for alle til å delta i idretten, med spesielt fokus på barn og unge. Derfor har 42 idrettslag opprettet sine lokale Solidaritetsfond i tillegg til idrettsrådets sentrale Solidaritetsfond.
Fondet skal være en døråpner der økonomi er barriere for deltagelse i idrettslag og et viktig bidrag for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond bidrar idrettslaget til:
Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ utstyr og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.

Fondet skal være enkelt, ubyråkratisk og fleksibelt nok til at det treffer de ulike idrettens egenart. 

Vi står også sammen på tvers av kommuner og lanserer Solidaritetsfondet i tett samarbeid med Asker idrettsråd. Logo og gjenkjennelighet vi dermed ha relevans i et større nedslagsfelt.

Fondet er del av idrettsrådets og idrettslagets løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.
Solidaritetsfondet føyer seg inn i rekken av mange tiltak Drammensidretten gjør for å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i Drammen!

«Drammen idrettsråd er stolt over at så mange idrettslag i Drammen har sett verdien av å stå samlet gjennom Solidaritetsfondet for å skape mest mulig idretts- og aktivitetsglede!»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram