Idrettspresidenten på besøk i Drammen

FacebooktwittermailFacebooktwittermailby feather

Idrettspresident, Zaineb Al-Samarai, besøkte onsdag Drammen, der det ble gjennomført møter med ordfører Kjell Arne Hermansen, Viken Idrettskrets og Drammen idrettsråd. Hun avsluttet dagen på Begeistringskvelden til Sparebanken Øst.  

I møtet med ordfører Kjell Arne Hermansen deltok også HU-leder for kultur, idrett og frivillighet, Lavrans Kierulf og kommunalsjef Jorunn Larsen. I dette møtet drøftet man en rekke temaer: underdekning av idrettsanlegg, særskilte storbyutfordringer, tilskuddsordninger og økonomi som barriere.  Dialogen beveget seg både på overordnet og lokalt nivå. Kommunens representanter var tydelige på hva idrettslagene og frivilligheten betyr for hele Drammen og hvilke utfordringer Drammen står ovenfor.

Drammen idrettsråd fornyet tidligere tilbakemeldinger til kommunen at en samlet idrett i Drammen er på tilbudssiden ovenfor kommunen. Idrettsrådet gjentok det åpenbare behovet for utvikling av flere anlegg og en mer rettferdig behandling av idrettslagene som eier og drifter sine egne anlegg.


Drammen idrettsråd gjennomførte senere samme dag et eget møte med idrettspresidenten, der deltok også og Viken idrettskrets. Idrettsrådet ga presidenten en del refleksjoner om utfordringer for idretten de første årene etter en kommunesammenslåing og idrettsrådets rolle i norsk idrett spesielt.

Vår klare anbefaling er at NIF må satse ytterligere på idrettsrådene som et smidig og kostnadseffektivt ledd mellom kommunene og klubbene.

Vi ga presidenten en oppdatering om status i Aktive Lokalsamfunn og idrettens Solidaritetsfond. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra henne til Drammensidretten. Masse ros til idrettslagene, hele frivilligheten og idrettsrådet for den jobben som legges ned.

Med å gjennomføre dette møtet har Drammen idrettsråd og idrettspresidenten opprettet en god kontakt som vi håper kan utvikles videre og være til nytte for både overordnet- og lokalt nivå over tid.

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagramby feather